Kommer vi att kalla sjukvårdsrobotar för "doktor"?

Är samhället redo att acceptera nya tekniska roller inom sjukvården?

Kommer vi att kalla sjukvårdsrobotar för

Är du redo att träffa robotdoktorn? Vi kan mycket väl stå på gränsen till en robotrevolution inom sjukvården. Tekniken kommer att förändra hur sjukvård levereras, och i synnerhet robottekniken har potential att revolutionera hälso-och sjukvården inom allt från kirurgi till direkt patientvård.

Eftersom sjukvårdsövergången snabbt håller på att bli tekniskt möjlig och exempelvis fjärrövervakning av patienter, 3D-utskrifter och avancerad robotteknik står i begrepp att revolutionera det medicinska området, är det kanske samhällets inställning som står inför den största förändringen. Är vi då redo att implementera och acceptera tekniska innovationer inom ett område som i så pass stor utsträckning vilar på mänsklig interaktion?

Ringa doktor Robot

Enligt en undersökning som utförts av Epson om morgondagens arbetsplats är ett besök hos en läkarrobot ännu avlägsen, men avsevärda framsteg har redan skett.

Robotteknik och artificiell intelligens kommer att spela en avgörande roll inom morgondagens kirurgi. Vår undersökning visade att 46 procent av sjukvårdspersonalen är medveten om möjligheten till ─ och håller med om ─ att kirurgi och diagnosticering med hjälp av robotar med artificiell intelligens kommer att revolutionera sjukvården. Ytterligare 34 procent är också medvetna om och håller med om att behandling och vård som tillhandahålls av robotar med artificiell intelligens kommer att vara revolutionerande och frigöra resurser som låter medicinsk personal få en mer tillfredsställande roll.

 

Robotar breddar patientvården

Den traditionella synen på läkaren av idag kommer inte att försvinna, utan istället utvecklas och få nya möjligheter genom den nya tekniken. Genom att den nya tekniken övertar support- och övervakningsfunktionerna samt tillhandahåller direktåtkomst till data och analyser får läkarna mer tid att fokusera på patienterna som individer, vilket gör det möjligt för dem att fördela sin tid och sina kunskaper på ett bättre sätt.

Den verkliga frågan inom sjukvården blir då en fråga om att acceptera och implementera denna transformativa teknik. I en sektor som i så hög grad vilar på mänsklig interaktion kan man undra i vilken utsträckning patienterna kommer att tillåta att deras hälsa sköts av teknik?

 

Framtidens sjukvård är på väg

Dessa tekniska framsteg för redan med sig förbättringar inom patientvård och övergripande fördelar för sjukvårdsbranschen. Sjukvårdens tekniska investeringar har redan vuxit enormt ─ enbart marknaden för artificiell intelligens inom sjukvården förväntas växa med 41 procent CAGR till år 2021, och 3D-utskrifter inom sjukvården värderas till 6 miljarder dollar år 2025.

Den verklighet som erbjuds innebär en fascinerande utveckling som ger en högre effektivitet, mer strukturerad vård och i slutändan bättre medicinska resultat för patienterna. Trots arbetet med att säkerställa lämpliga utbildningssystem, ramverk för utbildning, erforderliga sjukhusfaciliteter samt förbättringar genom övning, ligger den verkliga utmaningen kanske inte i slutresultatet utan i de omfattande hinder som branschen måste överbrygga i syfte att genomföra denna övergång, inte minst i form av patientacceptansen.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: