Ingenjörsstudenter utvecklar appar för smarta glasögon

Ingenjörsstudenter utvecklar appar för smarta glasögon

16 juni 2014 – Epson och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) startar till hösten ett gemensamt projekt med målet att få 30 av KTHs masterstudenter att utveckla applikationer för Epsons smarta glasögon, Moverio BT-200.

Under delkursen Avancerad grafik och interaktion (AGI) kommer studenterna under 8 veckors tid utveckla applikationer med målet att apparna vid kursens slut ska vara fullt fungerande och nedladdningsbara från Moverio Apps Market.

-  Samarbetet är för oss en unik möjlighet att få tillgång till 30 masterstudenter från ett av världens mest välrenommerade tekniska universitet. Föreningen av vår innovation Moverio BT-200 tillsammans med framtidens ingenjörer känns som en riktigt stark synergi och vi ser med stor spänning fram emot vad studenterna kommer att utveckla under hösten, säger Vadim Couthon, Sverigechef på Epson.

-  Det här är ett utmärkt exempel på hur ett samarbete kan se ut mellan akademi och företag. Vi kan ge studenterna tillgång till den senaste tekniken så att de redan under utbildningen aktivt kan bidra till att bygga framtidens produkter och tjänster, samtidigt som företaget i fråga inspireras och får demonstrerbara exempel på framtida användningsområden, säger Björn Thuresson, föreståndare för visualiseringsstudion på KTH.

Studenterna har vid kursstarten cirka 6 000 ingenjörstimmar i ryggen och kommer under kursens gång få utforska kombinationen av toppmodern interaktiv teknologi med avancerad datagrafik. Bland annat kommer de lära sig mer om animering, rendering, 3D-interaktion, virtuell verklighet och multimodala gränssnitt. Dessutom kommer representanter från Epson att föreläsa om produkten och tekniken bakom Moverio BT-200 för att ge studenterna en fördjupad bild av Augmented Reality (AR) och vilka möjligheter som finns med de binokulära glasögonen.

-  Vi har fått väldigt positiv respons från allmänheten när vi visat upp resultaten från tidigare kurstillfällen och talar för ett ökande intresse för ny teknik. Därför är den här typen av projekt otroligt viktiga för såväl KTH som näringslivet, säger Mario Romero, kursansvarig för AGI-kursen.

Projektet kommer pågå mellan oktober och december 2014 och avslutas med en vernissage på KTH där resultaten visas upp för allmänheten.

Om Kungliga Tekniska Högskolan
KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Ett stort antal nationella och lokala kompetenscentra är förlagda till KTH. Mer information om KTH finns här.

Om AGI-kursen (Avancerad Grafik och Interaktion)
AGI är en avancerad kurs i datalogi med inriktning på avancerad datorgrafik och interaktion. Kursen är sökbar för studenter på civilingenjörsprogrammet och som har uppnått minst 90 högskolepoäng. Kursens huvudsakliga innehåll berör animering, rendering, 3D-interaktion, virtuell verklighet, visualisering, multimodala gränssnitt, perception och laborationer. Mer information om kursen finns här.

Om Epson
Epson är ett globalt ledande företag inom bilder och innovation, som arbetar med att överträffa visioner hos kunder i hela världen med sina kompakta, energibesparande och träffsäkra tekniklösningar och med ett produktsortiment som innehåller allt från skrivare och 3LCD-projektorer för företag och hemmet till sensorer och andra mikroapparater.

Epson-koncernen drivs av Japan-baserade Seiko Epson Corporation, och har över 91 000 anställda i 97 företag världen över, och är stolta över sina kontinuerliga satsningar på den globala miljön och de områden de verkar inom. http://global.epson.com

Se videon om Moverio BT-200

Om Epson Europe
Epson Europe B.V., baserat i Amsterdam, är gruppens regionala huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Med cirka 1 594 anställda var försäljningen hos Epson Europe 1 583 miljoner EUR under räkenskapsåret 2010. http://www.epson.eu