Smart tillverkning mellan två blanka robothänder

Epsons robotar med autonoma, dubbla armar hjälper europeiska tillverkare att skapa smartare monteringslinor

Smart tillverkning mellan två blanka robothänder

Epsons robotar med autonoma, dubbla armar hjälper europeiska tillverkare att skapa smartare monteringslinor

Epson har ställt sig själv inför utmaningen att använda sina kärntekniker för att genomdriva förändringar inom fyra viktiga områden. Ett av dessa områden är tillverkningssektorn. Genom att anta denna utmaning har vi motstått frestelsen att vila på våra lagrar i egenskap av globalt ledande SCARA-leverantör (Selective Compliance Assembly Robot Arm; robotarm för selektiv efterlevnadsmontering) och istället fokuserat på att överträffa kundernas förväntningar. Som ett resultat kan vi nu utveckla avancerad robotteknik som tycks förutbestämd att revolutionera produktionsprocesserna.

En föränderlig kontext för europeiska och globala tillverkare

Även om tillverkningsbranschen länge har varit mekaniserad, vilar kvantitet och kvalitet inom produktionen fortfarande på människor. Detta är på väg att ändras. Vi har börjat se tecken på personalbrist förorsakad av fallande födelsetal i avancerade ekonomier och stigande lönenivåer i nya ekonomier.

Europas höga resurs-, energi- och anställningskostnader innebär att en bibehållen konkurrenskraft på en global marknad förutsätter tillverkningsresultat med extremt hög kvalitet som levereras på ett resurseffektivt sätt. Smart tillverkning som är uppbyggd på innovativ IKT som automatisk robotteknik, RFID- och digitala innovationer som exempelvis datainsamling, molntjänster och stora data-analyser hjälper till att överbrygga gapet.

Dessutom blir produkterna alltmer avancerade och komplexa. Många, exempelvis bärbar teknik och bärbara enheter, kräver tillverkningsprecision och -exakthet som överskrider den mänskliga förmågan.

Robotar med autonoma, dubbla armar som ”lyssnar, ser och tänker"

Epson har brutit ny mark genom att utveckla robotar med autonoma, dubbla armar som ser, känner, tänker och sedan arbetar.

Vanlig robotar kräver specialistinstallation på produktionslinor. Användare av Epsons robotar med autonoma, dubbla armar behöver däremot helt enkelt ge dem instruktioner om de delar eller andra föremål som ska hanteras, samt arbetsscenarierna.

Om roboten med autonoma, dubbla armar får ett kommando att sammanföra två delar, så kommer den först att skapa en tredimensionell bild av de enskilda objekten med hjälp av de kameror som finns i robotens huvud och armar. Den "ser" formen så som en människa skulle göra det. Den kommer sedan att fatta tag i delarna med flerfunktions-sluteffektorer vilka, precis som mänskliga händer, känner av rätt kraftmängd att använda. Roboten kommer slutligen, med hjälp av informationen från kameror och sensorer, att ”tänka” ut de bästa rörelserna för att utföra arbetet. Precis som en människa kan roboten även använda helt vanliga standardverktyg.

Epson håller på att utforma en framtid där användning av robotar med autonoma, dubbla armar kommer att vara kostnadseffektiva inom kortsiktig produktion och andra utmanande områden.

Mer självständiga robotar kommer att eliminera tillverkarens behov av dyr kringutrustning och komplexa program för att automatisera sin verksamhet. I stället kan robotar snabbt och enkelt omkonfigureras för olika produkter och processer.

Byggd på erfarenhet

På Epson försöker vi alltid att bygga vidare på våra grundläggande styrkor och vår grundläggande expertis för att säkerställa att de produkter som vi för ut på marknaden är de bästa i klassen. Utvecklingen av roboten med autonoma, dubbla armar utgjorde en kombination av såväl vår tekniska erfarenhet som vår tillverkningserfarenhet, med fantastiska resultat.

I hjärtat av denna produkt sitter en av Epsons tre egenutvecklade kärntekniker – den QMEMs-sensorteknik som har hjälpt Epson att uppnå en unik position på ett antal olika B2B-komponentmarknader. Dessa extremt känsliga kraftsensorer fungerar som mänskliga sinnesförnimmelser, vilket gör att de automatiskt kan anpassa den kraft som de applicerar på olika objekt, något som ytterligare ökar deras anpassningsförmåga i fabriken.

Samtidigt är Epson naturligtvis även en globalt ledande tillverkare av utskrifts- och projektorteknik, med sälj- och serviceanläggningar i 53 länder. För att kunna möta efterfrågan på våra produkter sysselsätter Epson ett stort antal människor i fabriker över hela världen. När vi började arbetet med att designa en robot för produktionslinan hade vi därför många miljoner - om inte miljarder - mans- och robottimmar av kunskap att implementera i vår design.

Denna erfarenhet har använts för att utveckla paket med tillverkningslösningar som inkluderar robotar, perifer sensorteknik, robotvisionssystem, professionell rådgivning och mycket mer.

Vägen framåt

Epson ser stora möjligheter inom såväl smart tillverkning som Internet of Things, IOT. Vi vill hjälpa till att befria människor från lågkvalificerade arbeten och göra det möjligt för dem att använda sin tid mer kreativt och produktivt.

Därigenom vill Epson i slutändan tillhandahålla robotlösningar för att automatisera hela tillverkningsprocessen, från råmaterial till leverans.

Vi har redan identifierat snabbexpanderande marknader för elektronik, fordon och medicinska robotar inom andra affärsområden. De kräver mindre, smartare och tekniskt avancerade produkter – perfekta tillämpningar för Epsons kompakta, lätta och mycket blanka precisionsrobotar.

Sedan bör vi naturligtvis heller inte glömma robotar för hemmet – men det är kanske en helt annan artikel...

Mer information finns på: klicka här