Europeiska marknadschefer siar om framtiden för POS-systemen

Europeiska marknadschefer siar om framtiden för POS-systemen

Epson har genomfört en undersökning med hjälp av 500 marknadschefer inom den europeiska detaljhandeln för att förutspå användningen av POS-system i fysiska butiker och online år 2020. Resultaten av undersökningen ger en intressant inblick i återförsäljarnas POS-aktiviteter och de möjligheter och utmaningar som POS-leverantörerna kommer att möta. Rapporten finns bifogad att läsa i sin helhet och nedan återfinns en kortare summering.

·         Reklambudgeten för POS förväntas öka kraftigt år 2020 enligt 54 % av de tillfrågade detaljisterna: Framsteg inom POS-teknik, ökad konkurrens och möjligheter till ökad vinst kommer resultera i mer frekventa och integrerade print och elektroniska POS-kampanjer

·         Nyckeln till framgång: Enligt de europeiska marknadscheferna är fokuserade och detaljerade POS-kampanjer i kombination med snabbare produktion och lyhördhet för feedback från konsumenterna nyckeln till framgång år 2020

·         Ökad integrering: Tryckt POS är idag det mest populära sättet för att marknadsföra high-end produkter enligt 79 % av de tillfrågade. Men de svarande i undersökningen förutspår att de kommer anta en mer integrerad strategi med både tryckta och elektroniska POS inför år 2020. Print kommer fortfarande vara dominerande men elektroniska POS kommer bli mer populärt för massmarknadsvaror enligt 61 % av de svarande.

·         Tätare kampanjer: 14 % av de svarande i undersökningen ändrar sina kampanjer och sitt POS-material ”någon gång i veckan”. Procentsatsen väntas öka och omfatta cirka 55 % av företagen vilket bidrar till kortare men mer frekventa kampanjer som underlättar för företagen att marknadsföra fler produkter under en kortare tid.

Om Epson

Epson är ett ledande globalt företag vars produktsortiment omfattar allt från bläckstråleskrivare och skrivarsystem, 3LCD-projektorer och industriroboter till sensorer och andra mikroenheter. Epson strävar efter att överträffa den vision som kunder över hela världen har och tillhandahåller kundvärde utifrån kompakt och energisnål teknik med hög precision för både hem och företag samt handel och industri.

Epson-koncernen drivs av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har fler än 73 000 anställda i 94 företag världen över. Epson är stolt över sina fortgående satsningar på den globala miljön och de områden de verkar inom http://global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baserat i Amsterdam, är gruppens regionala huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Med cirka 1 655 anställda var försäljningen hos Epson Europe 1 540 miljoner EUR under räkenskapsåret 2012. http://www.epson.eu

Miljövision 2050  

http://eco.epson.com