Etiska regler, ansvar och dataintegritet: Hur kommer regelverken att utvecklas i syfte att uppfylla de växande affärsmöjligheterna inom sjukvården

Är samhället redo att acceptera nya tekniska roller inom sjukvården?

Etiska regler, ansvar och dataintegritet: Hur kommer regelverken att utvecklas i syfte att uppfylla de växande affärsmöjligheterna inom sjukvården

Teknik kan medföra enorma fördelar för sjukvården. Inom den europeiska sjukvårdssektorn råder emellertid blandade känslor när det gäller teknisk implementering. Detta är de viktigaste resultaten från en av Epson nyligen genomförd undersökning om hur teknik kommer att påverka branschen i framtiden.

Primärt bland farhågorna inom sjukvårdssektorn ligger frågan om datasäkerhet. Högprofilerade nätverksintrång har blivit vanliga under de senaste åren. Om vi lever i en värld där vi fruktar otillåten åtkomst till så enkla uppgifter som namn och adress, hur ska vi då ta oss an betänkligheter i fråga om kritiska privata, medicinska data?

Hantera rädsla för att ge fördelar

På ytan verkar tekniska innovationer vara en ren sanndröm för sjukvården. Den erbjuder en förbättrad patientvård, ökad patientövervakning och mer positiva kirurgiska resultat. Men i en framtid kännetecknad av tekniska innovationer har många fortfarande frågor om var ansvaret för vården ligger. Vem är ägare till våra data och faktisk ägare till vår patientvård? Och slutligen: Vem är ansvarig för en bransch som ─ redan begränsad genom omfattande tidspress ─ ändå lyckas utveckla de kompetenser som krävs för att utnyttja ny teknik?

Till och med ställda inför dessa utmaningar förblir teknikens fördelar tydliga för många. Fyrtiosju procent av de svarande inom sjukvården anser att en förlust av dataintegriteten är en acceptabel kompromiss för patienterna i syfte att få en bättre diagnosticering och behandling. Ändå tror 67 procent av de svarande att dataintegriteten kan bromsa implementeringen av ny teknik.

Även om man bortser från branschens argument måste även patienterna övertygas. Faktum är att 66 procent av de svarande tror att patienterna inte kommer att vilja bli fjärrövervakade, och 67 procent tror att patienterna kan vara motvilliga att använda ny teknik.

Utmaningen att acceptera förändringar

Den verkliga utmaningen i denna övergång kommer enligt medicinfuturisten dr Bertalan Mesko att vara acceptans från samhället. "Hur vi skapar ett samhälle som diskuterar potentiella etiska utmaningar och framtida scenarier, inklusive revolutionerande teknik, är ett mycket större hinder än alla IT-problem."

Det är tydligt att nyckeln till vägen framåt ligger i att bygga medvetenhet om de fördelar som denna kompromiss kan leda till. Dessutom måste lagstiftning och riktlinjer finnas på plats i syfte att säkerställa att övergången sker smidigt. En stark regelverksmiljö kan ge en betydligt större känsla av säkerhet i denna växande tekniska revolution.

Ansvarsutmaningen

Dataintegriteten kan komma att bli den största utmaningen, men farhågorna rörande ansvar och etik i samband med den tekniska övergången är också utbredda. Sextioåtta procent av de tillfrågade anser att etiska frågor kan hålla tillbaka implementeringen av teknik.

Återigen tycks frågan om ansvar skapa ett hinder som vi måste övervinna. Sjuttio procent de svarande angav att ansvarsproblem kan bli en stor utmaning för implementeringen av ny teknik. I grund och botten kan detta mycket väl vara orsaken till att 58 procent av de svarande angav att läkare kommer att tveka inför att använda ny teknik.

Om vi ska kunna möjliggöra en teknisk övergång inom sjukvården måste vi inte bara övervinna logistiska utmaningar utan även frågan om det grundläggande etiska ansvaret inom det som är en oerhört känslig bransch.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: