Epsons smarta glasögon Moverio BT-200 skapar möjligheter för golvföretaget Tarkett

 Epsons smarta glasögon Moverio BT-200 skapar möjligheter för golvföretaget Tarkett

April 2015 - I sin strävan efter en unik metod att demonstrera sitt golvsortiment har Tarkett, globalt ledande inom innovativa golvlösningar, börjat använda Epsons smarta Moverio-glasögon i sitt franska säljteam. Produkten möjliggör för säljmedarbetarna att demonstrera Tarketts kommersiella "Excellence"-golvsortiment för arkitekter, designers, fastighetsägare och installatörer genom att applicera olika golv och färger på rum som beskådas genom de smarta glasögonen. Detta möjliggör för användarna att se en 3D-bild av hur ett rum skulle se ut med olika golvprodukter.

Genom att använda Moverio och en app som skapats särskilt av utvecklaren 360world, kan användaren på ett ögonblick växla mellan över 100 olika golvtyper och beskåda dem i tre olika rumstyper. Detta ger användaren en omedelbar visuell och atmosfärisk representation som i slutändan hjälper till att underlätta beslutsprocessen.

Julien Hamon, digital chef på EMEA, Tarkett, kommenterar: "Vår feedback hittills har varit mycket positiv, såväl från säljteamet som från våra kunder. Moverio ger dig unika möjligheter att ge dina produkter liv och att låta dina kunder och slutkonsumenter se hur ett rum skulle kunna se ut, istället för att bara försöka visualisera det via varuprov eller datorbilder i 2D. Det är också Tarketts ambition att använda innovativ teknik i syfte att stärka företaget, samt för att erbjuda sina kunder en fantastisk digital upplevelse som underlättar deras beslutfattningsprocess."

Valerie Riffaud-Cangelosi, Marknadsutvecklingschef på Epson Europe, säger: "Vår produkt används här på ett unikt sätt, och det är spännande för oss att få samarbeta med Tarkett och 360world för att erbjuda denna lösning. Våra smarta Moverio BT-200-glasögon kommer att kunna anpassas till Tarkett i takt med att man vidareutvecklar den här lösningen, till exempel genom att lägga till ytterligare produktserier, och längre fram genom att erbjuda kartläggning av verkliga rum med förstärkt verklighet (Augmented Reality) i syfte att ytterligare höja den fantastiska kvalitén hos denna process."

Efter framgångarna i Frankrike siktar nu Tarkett på att sprida användningen av Epsons Moverio BT-200 till andra platser.

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baserat i Amsterdam, är gruppens regionala huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Med cirka 1 594 anställda var försäljningen hos Epson Europe 1 583 miljoner EUR under räkenskapsåret 2010. http://www.epson.eu