Epsons fabrik uppnår RBA-platinastatus för socialt ansvarsfull tillverkning

EcoTank-tillverkningen uppnår högsta ackreditering för socialt företagsansvar

Epsons fabrik uppnår RBA-platinastatus för socialt ansvarsfull tillverkning

Epsons fabrik uppnår RBA-platinastatus för socialt ansvarsfull tillverkning

EcoTank-tillverkningen uppnår högsta ackreditering för socialt företagsansvar

9 december 2020 – PT. Indonesia Epson Industry, som är en skrivarfabrik inom det globala teknikföretaget Epson, har uppnått platinastatus från Responsible Business Alliance (RBA) för uppfyllande av de högsta standarderna för socialt företagsansvar.

Responsible Business Alliance (RBA) är världens största branschförening med inriktning på socialt företagsansvar i globala leveranskedjor och har åtagit sig att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetare och i samhällen över hela världen. Certifieringen uppmärksammar fabriker och anläggningar över hela världen som uppfyller de högsta standarderna för socialt företagsansvar i sina produktionsprocesser och är fokuserade på rättvisa arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och hållbarhet.  

RBA-certifieringen är relaterad till socialt ansvarsfulla standarder hos Indonesia Epson Industry som hade fler än 11 300 anställda i mars 2020. Fabriken tillverkar ett sortiment med bläckstråleskrivare för företag och konsumenter, inklusive Epsons världsledande, miljövänliga EcoTank-skrivare utan bläckpatroner. Hittills har fler än 50 miljoner EcoTank-skrivare har sålts över hela världen.

RBA:s platinacertifiering visar att Epson driver sin fabrik hos Indonesia Epson Industry enligt högsta möjliga CSR-standarder och är helt engagerade i alla sina medarbetares välbefinnande. Certifieringen utgör en viktig milstolpe för Epson, eftersom efterlevnad av arbets- och sociala standarder inom offentlig ICT-upphandling är en viktig del av alla anbudsspecifikationer och Epsons företagskunder kräver i allt högre grad starka oberoende bevis på socialt ansvarsfull tillverkning.

 – Vi är helt engagerade i att förverkliga ett hållbart samhälle via våra produkter och tjänster och via vår fabriks- och kontorsverksamhet, bekräftade Tatsuaki Seki, Chief Sustainability Officer hos Epson. Detta innebär inte bara att ta hänsyn till miljöpåverkan från allt vi gör, utan även att arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt. Vi är glada över att uppnå denna platinavärdering och är fast beslutna att upprätthålla de höga standarder som den representerar.

Kazuyoshi Yamamoto, President, Epson Europe, säger: – Det här är en viktig certifiering för våra kunder som vill veta att vi tillverkar ansvarsfullt. Människor är den mest värdefulla resursen och deras välbefinnande är av största vikt. Vi kommer att åtgärda och förbättra alla delar av vår verksamhet kontinuerligt, från tillverkning och distribution till resursutnyttjande och våra medarbetares välbefinnande.

Efterfrågan på mer miljövänliga produkter och tjänster har aldrig varit starkare. Detta gäller i synnerhet för de yngre generationerna, vars passion för hållbarhet tvingar tillverkare att förbättra alla delar av sina verksamheter.  Köpare av EcoTank- och andra bläckstråleskrivare från Epson kan vara säkra på att de inte bara köper en miljövänlig produkt som sparar energi och minskar mängden plastavfall från förbrukningsartiklar, utan även på att arbetsförhållandena för de som tillverkar dem uppfyller platinastandarderna, dvs. de allra högsta inom socialt ansvarsfull tillverkning.

 

MEDDELANDE TILL REDAKTÖRER

Om RBA-certifiering

Ett av de viktigaste RBA-programmen är Validated Assessment Program (VAP) som är den ledande standarden för verifiering av efterlevnad på arbetsplatser och effektiva, delbara granskningar. RBA utför inte granskningarna på egen hand utan ansvarar snarare för att upprätta standarderna och förlitar sig på godkända granskningsföretag. RBA inser att det främsta värdet i en efterlevnadsgranskning på arbetsplatser inte är att identifiera problem på en fabrik, utan att åtgärda sådana problem. RBA vill uppmärksamma de fabriker som uppvisar sina åtaganden avseende företagsansvar via verifierat åtgärdande av de problem som identifieras i en VAP-granskning.

RBA erbjuder erkännande på tre nivåer:

  • Platina: för fabriker med ett lägsta VAP-resultat på 200 och alla problem klassificerade som prioriterade, större och mindre åtgärdade

  • Guld: för fabriker med ett lägsta VAP-resultat på 180 och alla problem klassificerade som prioriterade och större åtgärdade

  • Silver: för fabriker med ett lägsta VAP-resultat på 160 och alla problem klassificerade som prioriterade åtgärdade

För att uppfylla kraven för erkännande måste alla granskningar verifieras via en VAP Closure Assessment.  Granskningar som utförs på RBA-medlemmars anläggningar och dess leverantörers anläggningar utförs av oberoende externa revisorer som är särskilt utbildade i sociala och miljögranskningar och VAP-protokollet.

Mer information finns på: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/