Epsons etikettbläck når viktiga milstolpar för att följa kraven på material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Efterlevnaden visar Epsons långsiktiga engagemang för etiketterings- och förpackningsbranschen för mat och dryck

Epsons etikettbläck når viktiga milstolpar för att följa kraven på material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Epson meddelade i dag att bläcken som används i företagets ®etikettskrivare SurePress för bläckstråleetiketter och etikettskrivarna ColorWorks ®för skrivbord efterlever EU:s förordning ((EG) 1935/2004), förordningen om god tillverkningssed (GMP) ((EG) 2023/2006), förordningen om plastverkställandeåtgärder ((EU) 10/2011) och ingår i den schweiziska förordningen (SR 817.023.21) om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel för tryckbläck för livsmedelsförpackningar.

 

Epsons SurePress- och ColorWorks-sortiment används i hela världen av omvandlare och slutanvändare för livsmedels- och dryckesbranschen”, sade Duncan Ferguson, vice VD för professionella utskrifter och robotik. ”Varje bläcksystem som lyckas efterleva dessa komplexa livsmedelsförordningar är en viktig insats och en milstolpe, och de visar dessutom Epsons ledarskap i fråga om digital produktion för etikett- och förpackningstillämpningar.”

 

Epsons investering i bläck

Epson tillverkar sitt eget bläck och är därmed unika bland alla som tillverkar bläckstråleskrivare och skrivare. Epson investerar direkt i system och hygieniska förfaranden för att framställa SurePress- och ColorWorks-bläck. Våra anläggningar uppfyller EU-förordningen GMP (EG) 2023/2006 och motsvarande bestämmelser från FDA i USA. Dessutom tillverkas Epsons SurePress- och ColorWorks-bläck enligt riskbedömningsprincipen HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), som gäller varje steg i produktionsprocessen.

 

Utskrift på ytor som inte kommer i kontakt med livsmedel

Enligt EU:s förordning (EG) 1935/2004 är Epson SurePress- och ColorWorks-bläck inte avsedda för direkt kontakt med livsmedel och bör användas på förpackningsmaterials och artiklars yta som inte kommer i kontakt med livsmedel. De fungerar som en funktionell barriär.

  

Epson är medlem av EuPIA och följer riktlinjerna för utskriftsbläck som gäller material och artiklar som används i livsmedelsförpackningar, enligt GMP (EG) 2023/2006 under den europeiska ramförordningen ((EG) 1935/2004).

 

Epsons bläck följer den schweiziska förordningen om material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel (SR 817.023.21), och deras ingredienser har registrerats eller lämnats in till de schweiziska positiva listorna A och B, som publiceras av det federala livsmedelsäkerhets- och veterinärkontoret (FSVO). Det är godkänt för märkning av mat och utskrift av förpackningar.

 

Engagemang för efterlevnad

De investeringar och den noggrannhet som Epson har visat i sin strävan att efterleva förordningarna är ett tecken på företagets långsiktiga engagemang för etikett- och förpackningsbranschen inom livsmedel och drycker. Befintliga Epson SurePress- och ColorWorks-kunder kan leverera kundprojekt och lita på att de skrivare de har installerat i sina tillverkningsanläggningar kan skriva ut enligt förordningarna för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.