45 Epsons bildvisningsprodukter bär numera hållbarhetsmärkningen TCO Certified

Epsons projektorer klarar hållbarhetstestet

45 Epsons bildvisningsprodukter bär numera hållbarhetsmärkningen TCO Certified

Epson meddelade idag att 45 av företagets projektorprodukter, utformade att möta behoven inom utbildnings- och företagssektorerna, har certifierats enligt den globala, tredjeparts hållbarhetscertifieringen TCO Certified. Denna drivs av TCO Development som ägs av en ideell organisation baserad i Sverige.

För att kunna certifieras måste produkten uppfylla livscykelkriterier för social och miljömässig hållbarhet under hela produktens livslängd: tillverkning, användning och kassering. Kriterierna täcker områden som till exempel arbetsförhållanden i fabriken och minskning av farliga ämnen, hög bildkvalitet, energieffektivitet under användning och ansvarsfull hantering i samband med kassering. Efterlevnad av samtliga kriterier bekräftas av oberoende part, såväl före som efter certifieringsprocessen. Detta innebär att köparna kan känna sig säkra på att de produkter de köper lever upp till samtliga kriterier under hela produktens brukslivslängd.

Epson är global marknadsledare inom projektorer och har så varit under de senaste 16 åren. Samtliga kärntekniker som finns inbyggda i projektorerna, inklusive LCD-paneler och lampor, har utformats och tillverkats av Epson, vilket låter företaget säkerställa att varje komponent framställs i enlighet med högsta sociala, miljömässiga och företagsansvarsmässiga standarder. 

Niclas Rydell, chef för TCO Certified, kommenterar: ”Vårt mål är att ständigt driva elektronikbranschen till att utveckla mer hållbara produkter. Eftersom inköpsdirektiven – till exempel inom EU – nu eftersträvar större fokus på hållbarhet, kan projektorköpare använda TCO Certified som ett verktyg för att uppfylla miljömässiga och sociala mål, samtidigt som man inte kompromissar med den bildprestanda som krävs.

”TCO Certified erbjuder även varumärken en plattform för kontinuerlig förbättring inom hållbarhet. Som ett led i certifieringen öppnade Epson dörrarna till sina produktionsanläggningar för oberoende inspektion, vilket nu följs upp genom årliga stickprovskontroller och riskbaserade utvärderingar.” 

”Vi är förtjusta över att våra projektorprodukter nu betecknas som TCO Certified”, kommenterar Henning Ohlsson, chef för Corporate Social Responsibility på Epson. ”Epsons engagemang för att uppnå högsta möjliga kvalitetsstandarder för sina produkter gör att vi hanterar mycket av vår tillverkning internt, vilket gör det enklare att kontrollera arbetspraxis sett över hela tillverkningscykeln, från produktion till leverans. Dessutom strävar vi efter att utveckla kompakta, energieffektiva produkter som minimerar påverkan på miljön utan att sänka prestandan. 

"Vi på Epson inser att Jordens kapacitet är begränsad och anser att alla måste ta sitt ansvar för att minska miljöpåverkan. Därför är Epsons målsättning att senast år 2050 ha minskat koldioxidutsläppen med 90 % sett över samtliga våra produkters och tjänsters livscykel.”

Epsons bildvisningsprodukter och miljön

Epsons bildvisningsprodukter har utformats för att minska företagens miljöavtryck och minimera energiförbrukningen både i samband med bildprojicering och i viloläge. Tekniken omfattar en energieffektiv, grundläggande design, energibesparande alternativ i miljömenyn, och när projektorn är i viloläge minskar läget med ultralåg ljusstyrka energiförbrukningen när enheten inte projicerar.

I samband med projicering justerar den nyutvecklade funktionen för ljusoptimering automatiskt lampljusstyrkan baserat på den projicerade bilden. Energiförbrukningen minskas med så mycket som 27 % vid projicering av mörka bilder, och alla Epson-projektorer är utrustade med ett miljöläge som har utformats för att förlänga lampans livslängd och minska energiförbrukningen med över en fjärdedel i samband med projicering.

Elektroniktillverkning betraktas utbrett som ett område där risken för brott mot mänskliga rättigheter är stor i samband med tillverkning, vilket är närapå omöjligt för köparna att kontrollera själva. TCO Certified har använts länge bland IT-inköpare för datorutrustning, och är en vital metod för AV-inköpare att kunna bekräfta att de projektorer de köper har tillverkats under rättvisa förhållanden. Genom att specificera TCO Certified i inköpsavtal kan de också direkt påverka branschen att förbättra sitt sociala och miljömässiga ansvar.

Epsons sociala ansvar inom tillverkning

Epson hanterar sina tillverkningsprocesser internt, vilket gör det enklare att styra arbetspraxis och att främja höga krav av socialt ansvar inom tillverkningsprocessen. Epsons leverantörer måste också följa de strikta villkoren i Epsons ”uppförandekod”. De kontrolleras regelbundet, och alla eventuellt nödvändiga förbättringar måste implementeras omedelbart.

Epson efterlever och överträffar de standarder som fastställts av den internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization, ILO) 1, inklusive att förhindra användning av barnarbete och att säkerställa en lägsta anställningsålder. Epson överträffar ILOs standarder genom att insistera på en lägsta arbetsålder på 18 år (ILO-riktmärket är 16) i samtliga sina fabriker, och säkerställer att varje enskild anställd har ett avtal med reglerad arbetstid inklusive övertidsmöjligheter. Epson betalar även löner som ligger en bra bit över genomsnittet.

Om TCO Certified

TCO Certified är en global hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som grundades över 25 år sedan. Villkoren omfattar socialt ansvarsfull tillverkning, miljö, användarhälsa, säkerhet och ergonomisk utformning. Alla villkor har utvecklats utifrån ett livscykelperspektiv och omfattar tillverkning, användning och kasseringsfaser. Certifierade produktmodeller och dessas tillverkningsanläggningar kontrolleras för efterlevnad av oberoende part. Certifieringen täcker åtta produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, surfplattor, smartphones, stationära datorer, allt i ett-datorer, projektorer och headset. TCO Certified är en Klass 1-miljömärkning i enlighet med ISO 14024 .

1. ILO fastställdes år 1919 och har sedan dess samarbetat med myndigheter, arbetsgivare och personalrepresentanter från 187 medlemsstater för att etablera överenskomna arbetsnormer och utveckla program med syfte att främja humana arbetsstandarder för män och kvinnor. ILO har utvecklat åtta grundläggande konventioner som företagen bör följa. Förutom att förhindra bruk av barnarbete – med en lägsta anställningsålder på 16 år – fokuserar dessa konventioner också kraftigt på en fri personalorganisation och lika lön.