Epson säkrar prestigefylld placering på CDP:s A-lista för hantering av klimatförändringar och skydd för vattensäkerhet

Företaget får höga betyg för miljöåtgärder och transparens

Epson säkrar prestigefylld placering på CDP:s A-lista för hantering av klimatförändringar och skydd för vattensäkerhet

Epson säkrar prestigefylld placering på CDP:s A-lista för hantering av klimatförändringar och skydd för vattensäkerhet

Epson säkrar prestigefylld placering på CDP:s A-lista för hantering av klimatförändringar och skydd för vattensäkerhet

– Företaget får höga betyg för miljöåtgärder och transparens –

 

Epson har för första gången placerats på den prestigefyllda A-listan avseende företags hållbarhetsinitiativ. Denna lista ges ut av den globala ideella miljöorganisationen CDP (Carbon Disclosure Project) och uppmärksammar ledarskap vid hantering av klimatförändringar och skydd för vattensäkerhet.

CDP är en ideell välgörenhetsorganisation som driver det globala informationssystemet för investerare, företag, städer, delstater och regioner för att hjälpa dem att hantera och förstå sin miljöpåverkan. Världsekonomin betraktar CDP som den högsta standarden för miljörapportering eftersom de bedriver den mest omfattande datasamlingen om företags och städers åtgärder. CDP använder en detaljerad och oberoende metod för att bedöma företag och tilldela ett betyg på skalan A till D-. Detta baseras på hur omfattande information och medvetenhet om samt hanteringen av miljörisker är och på uppvisande av de bästa metoder som är förknippade med ledarskap i miljöfrågor, t.ex. upprättande av ambitiösa och meningsfulla mål. Epson förstår vikten av de miljöåtgärder och den insyn i beslutsfattandet som krävs av CDP och arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan i enlighet med sin långsiktiga policy.

Henning Ohlsson, chef för socialt företagsansvar hos Epson Europe, säger: ”Det här är en betydande och viktig certifiering för Epson. Rapportering till CDP hjälper oss att hitta nya möjligheter för de klimat- och miljöåtgärder som krävs av våra investerare och kunder runt om i världen. CDP-listan placerar Epson som ett av ett litet antal företag som uppnådde dubbelt A, av fler än 5 800 företag som bedömdes under 2020. Denna prestigefyllda lista sänder ett starkt budskap till våra kunder som söker efter miljömedvetna produkter och tjänster och till våra affärspartner och intressenter.”

Epson strävar efter att uppnå sin miljövision för 2050. Företaget utnyttjar sin effektiva, kompakta precisionsteknik i takt med att de vidtar aggressiva åtgärder för att minska sina produkters och sin affärsverksamhets miljöpåverkan genom hela värdekedjan. I oktober 2019 förklarade företaget sitt godkännande av rekommendationerna från TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och anser att anledningen till att de hamnat på A-listan är ett resultat av att de noggrant har följt CDP-kraven för TCFD-information.

SLUT

 

Referenser

■ Den fullständiga metoden och villkoren för A-listan finns på CDP:s webbplats på: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ Epsons information om socialt företagsansvar och miljö  https://global.epson.com/SR/