Epson publicerar sin europeiska hållbarhetsrapport ”Green Choice” för 2020

– Var och en av oss kan göra ett grönt val, Kazuyoshi Yamamoto, President, Epson Europe

Epson publicerar sin europeiska hållbarhetsrapport ”Green Choice” för 2020

Epson publicerar sin europeiska hållbarhetsrapport ”Green Choice” för 2020

Epson publicerar sin europeiska hållbarhetsrapport ”Green Choice” för 2020

– Var och en av oss kan göra ett grönt val

  • Kazuyoshi Yamamoto, President, Epson Europe

Epson har publicerat sin hållbarhetsrapport ”Green Choice”. Den icke-ekonomiska rapporten på 48 sidor innehåller omfattande information om de åtgärder avseende hållbarhet och företagets samhällsansvar (CSR) som vidtas av Epson i alla delar av dess EMEA-verksamhet.  Under 2020 har Epson gjort betydande framsteg avseende anpassning av affärsverksamheten till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), ett åtagande som gjordes efter Paris-fördraget 2016 och FN:s ramverkskonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Rapportens viktiga höjdpunkter inkluderar:

  • Epson har uppnått en EcoVadis Platinum-klassificering för hållbarhet, vilket innebär att företaget uppfyller de högsta normerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljön, etik och hållbar upphandling. Denna prestation placerar Epson i gruppen med branschens främsta företag (1 % av företagen).

  • Utsläppen av växthusgaser per anställd minskade med 8,56 %.

  • Utsläppen i grupp 1 och 2 har minskat med 18 % (motsvarande 485 753 ton koldioxid).

  • Epson återvann 23 700 ton material, inklusive batterier, papper, trä, plast och elavfall.
  • Epson använder nu 100 % förnybar energi i alla fastigheter som ägs av företaget.

  • Epson har potentiellt sparat 1,1 miljoner ton plastbaserade förbrukningsartiklar genom att sälja fler än 50 miljoner EcoTank-skrivare utan bläckpatroner. [1]

  • Epson engagerade fler än 11 000 studerande i alla åldrar som en del av programmet ”New Horizons” och introducerade hållbar teknik för unga människor och inspirerade dem att uppnå sina karriärmål.

  • Epson har ingått avtal som teknikpartner i FN:s implementeringsprogram Smart Sustainable Cities som har som målsättning att använda teknik för att uppnå hållbara utvecklingsmål (SDG) i städer runt om i världen.

Kazuyoshi Yamamoto, President, Epson Europe, säger: – Epsons Green Choice-rapport ger våra kunder en försäkran om att vi vidtar alla tillgängliga åtgärder för att uppnå hållbarhet i alla delar av vår europeiska verksamhet.

Hållbarhet är en del av vårt DNA och genomsyrar allt vi gör. Det handlar om att ständigt hantera och förbättra alla delar av vårt globala fotavtryck, från vår tillverkning och distribution till användning av våra medarbetares resurser och beteenden.

– Att arbeta med våra kunder är min passion, att förstå deras behov och att lyssna på vad de säger är viktigt när vi kontinuerligt arbetar för att förbättra det vi erbjuder. Green Choice-rapporten handlar om att ge våra kunder en garanti om att Epson tar hållbarhet och planetens framtid på allvar.

– Var och en av oss kan göra ett grönt val. När vi tillsammans möter utmaningarna i detta ”nya normala” måste vi arbeta ännu hårdare för att fatta rätt beslut och skapa en mer hållbar framtid för våra medarbetare och planeten.

Henning Ohlsson, CSR and Sustainability Director, Epson Europe, säger: – Vår Green Choice-rapport handlar om att göra rätt val för vår framtid. Efterfrågan på grönare produkter och tjänster har aldrig varit större och detta gäller särskilt för de yngre generationerna som blickar framåt med genuin oro. Deras passion för hållbarhet tvingar företag att göra förändringar och det är bra.  Märken som inte delar deras värderingar eller visar samma känsla av brådska har ingen långsiktig framtid.

– Epson åtar sig helt att uppnå målen för hållbar utveckling. De är integrerade i våra mellan- och långsiktiga planer, de vägleder oss som en kompass för vår verksamhet och skapar riktningen för alla våra hållbarhetsåtgärder. Vår Green Choice-rapport visar på ett exakt och transparent sätt hur vi fortsätter att leverera enligt vårt åtagande för en hållbar långsiktig framtid.

– Vi har fortfarande mycket mer att göra. Både som ett företag och som enskilda medarbetare måste vi visa att vi är engagerade, ansvarstagande och transparenta. Hos Epson har vi gjort åtaganden om etisk ledning och god styrning via värdebaserade strategier och positiva åtgärder för en hållbar verksamhet i en bättre värld.

Hämta Epsons Green Choice-rapport här www.epson.eu/greenreport .

Om Epson
Epson är ett globalt ledande teknikföretag som arbetar för att bli oumbärligt för samhället genom att sammanföra människor, saker och information via sin egenutvecklade effektiva och kompakta precisionsteknik. Företaget fokuserar på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik. Epson är stolt över sina bidrag till att förverkliga ett hållbart samhälle och dess pågående insatser för att förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling. Den världsomfattande Epson-koncernen, som leds av Seiko Epson Corporation i Japan, genererar årlig försäljning överstigande en triljon JPY.
www.global.epson.com/

 

[1] Baserat på Epsons beräkningar kräver EcoTank Mono, vid utskrift av 100 000 sidor, kassering av i genomsnitt 85 % mindre plastbaserat förbrukningsmaterial än konkurrerande svartvita A4-laserenheter, 1–20 sidor/minut.