Epson och Nuance samarbetar med syfte att ge kanalen ett optimalt erbjudande.

Den marknadsledande programvaran för utskrift och arbetsflöde från Nuance i kombination med produktivitets- och effektivitetsfördelarna hos Epsons bläckstråleskrivare för företag

Epson och Nuance samarbetar med syfte att ge kanalen ett optimalt erbjudande.

Epson och Nuance har bekräftat den europeiska delen av ett globalt samarbete som sammanför marknadsledande lösningar för hantering av utskrifter och arbetsflöde från Nuance och produktiviteten, effektiviteten och de miljömässiga fördelarna hos Epsons multifunktions-bläckstråleskrivare för företag. Samarbetet ger kanalen en kombinerad produkt- och programvarulösning som ger kanalen ökade intäktsmöjligheter och som öppnar upp flera fördelar på marknaderna för små och medelstora företag samt storföretag.

Genom att utnyttja Equitrac- och eCopy ShareScan-lösningarna från Nuance kan de kombinerade produkt- och programvarulösningarna enkelt integreras i befintliga IT-produktflottor bestående av flera olika varumärken. Användarna kan uppnå bättre kontroll över sina kostnader, högre dokumentsäkerhet och mer effektiva arbetsflödesprocesser, samt även minskade krav på produktunderhåll och -ingrepp.

Darren Phelps, företagschef för bildbearbetning på Epson Europe, säger: ”Produkter från Nuance är ofta det självklara valet för större företag med omfattande flottor bestående av enheter från flera olika tillverkare. Genom detta samarbete hoppas Epson kunna förenkla försäljningen för våra kanalpartners som vill utöka sina adresserbara marknader, samt även underlätta övergången från laser- till bläckstråleskrivare för företag inom företagsmarknaderna för små och medelstora företag och storföretag.”

Chris Strammiello, vice VD för allianser och strategisk marknadsföring på Nuance Communications, säger: ”Epsons flerfunktions-bläckstråleskrivare för företag och Nuances lösningar för arbetsflöden är en kraftfull kombination för kanalpartners som vill kunna erbjuda lösningar som stöder strategiska initiativ och förbättrar kundernas produktivitet och effektivitet. Genom vårt samarbete med Epson blir det nu dessutom lättare än någonsin för kanalen att sälja, distribuera och tillhandahålla support för integrerade lösningar som underlättar meningsfulla företagsresultat.”

Samarbetsprodukter

Epson

Inom ramarna för samarbetet är nu följande Epson-produkter kompatibla med Nuances programvara:

  • WF-C20590-serien

  • WF-C17590-serien

  • WF-C869R-serien (per 1:a kvartalet 2018)

 

Epsons flerfunktions-bläckstråleskrivare för företag ger flera fördelar för slutanvändare på företag, exempelvis hastigheter upp till 100 sidor per minut samt en låg kostnad per sida, och dessutom mindre avfall och en lägre energiförbrukning på upp till 99 % respektive 96 % jämfört med laserskrivare 1.  Dessutom sänks underhålls- och ingreppsbehoven med upp till 98 % jämfört med laserprodukter 1.

 

Nuance

Ovanstående Epson-produkter är nu kompatibla med:

  • Nuance Equitrac

Hanteringslösning för utskrifter med syfte att sänka kostnader, öka säkerheten för dokument och möjliggöra hållbarhetsprogram över hela utskriftsflottor.

  • Nuance eCopy ShareScan

Hanteringslösning för arbetsflöden med syfte att öka kontorsproduktiviteten genom att minimera tid som annars läggs på manuella inläsnings-, bearbetnings- och cirkuleringsjobb.

 

[1] Enligt tester utförda av BLI på Epsons uppdrag under två månader fram till och med februari 2017, i jämförelse med ett urval konkurrerande maskiner