Epson lanserar tävling med chans att vinna robotar

Lägger tech-branschen i framtidens händer: Epson lanserar en tävling som omfattar hela EMEAR-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) och ger chans att vinna upp till tre robotar

Epson lanserar tävling med chans att vinna robotar

VT6 vertikal 6-axlig robot

Industri 4.0 är verklighet och Epson – global marknadsledande tillverkare av SCARA-robotar samt leverantör av automatiseringslösningar sedan 1980 – är redo att leda förändringen. I takt med att automatiseringen fortsätter att öka utvecklas många nya och innovativa applikationer för robotar. Dessa är revolutionerande för många sektorer, inte bara för industrin, och har potential att radikalt förbättra våra arbetsliv.

Tävlingen – vinn upp till tre robotar

Epson lägger den senaste tekniken i framtidens händer: universitet, högskolor och forskningsinstitutioner i hela EMEAR-regionen. Varför väljer vi utbildnings- och forskningsinstitutioner? För att stötta industrins och automatiseringens tillväxt, utveckling och konkurrenskraft.

Ansök online ( https://www.epson.eu/robots-contest) från 1 :aseptember 2018

  • Sökande uppmanas att skicka in ett förslag före den 15 :edecember 2018 för chansen att vinna upp till tre Epson-robotar som kan bidra till deras projekt
  • Ansökningarna kommer att bedömas utifrån en rad kriterier inklusive innovation, utbildning, kompetensutveckling, unik robotanvändning och hållbarhet
  • Utvalda sökande kommer att bjudas in för att presentera sina ansökningar inför en jury

”Kompetens och kreativitet är innovationens hjärta. Epson ser behovet av att främja och stötta talang och kompetensutveckling. Generation Y, som nu utgör 50 procent av världens befolkning, kommer att gå ett helt annat arbetsliv tillmötes jämfört med i dag. Vi vet att de unga har potential, så tanken med vår tävling är att placera framtidens teknik i deras händer”, säger Volker Spanier, chef för robotlösningar på Epson Europe.

Antalet industriella robotar som används globalt förväntas 2019 ha ökat till omkring 2,6 miljoner enheter. Införandet av robotar, särskilt i Central- och Östeuropa, förväntas öka med upp till 20 procent varje år under de kommande två åren, vilket är den högsta tillväxttakten globalt efter Kina.

I och med denna tillväxt blir robottekniken central för tillverkningsindustrins, sjukvårdens och många andra sektorers framtid. Robotar kan även vara användbara vid utbildning, avfallsminskning och för att minska energiförbrukningen. Epson ger ungdomar i EMEAR-regionen möjligheten att föreställa sig en bättre värld med robotar.

Anmäl dig till tävlingen genom att