Epson lanserar SpectroPhotometer ILS30EP

Epson lanserar SpectroPhotometer ILS30EP

En lättanvänd enhet för SpectroProofer från Epson som möjliggör automatiserad, M1-efterlevande
färghantering för framställning av certifierade råkopior och förutsägbara utskrifter. Epson annonserar lanseringen av SpectroPhotometer ILS30EP, ett nytt tillskott till företagets SpectroProofer-enhet för automatisk färgkalibrering, mätning och certifiering. Enheten efterlever den senaste ISO M1-färgstandarden och uppfyller därigenom behoven hos ofta upptagen pressbyrå samt varumärkeskonsumenter som vill säkerställa en precis färghantering skrivare-till-skrivare samt en korrekt råkopieframställning.

SpectroProofer och den nya SpectroPhotometer ILS30EP utgör tillsammans ett tillval för Epson-modellerna Stylus Pro 4900, 7900 och 9900 med 10 färger och vidvinkelformat - allmänt erkänt som branschens riktmärke för provtrycksanvändningar i dagsläget. Skrivaren Stylus Pro från Epson, UltraChrome HDR-bläck samt SpectroProofer med nya ILS30EP ger professionella användare en fantastisk lösning för färghantering och provtryck.

Den nya enheten bygger vidare på framgången med SpectroProofer som var marknadsledande ifråga om att förenkla kalibreringsprocessen och framställa validerade råkopior när den
integrerades med Stylus Pro-skrivare från Epson.

SpectroPhotometer ILS30EP använder sig av X-Rite-teknik, omfattar ett flertal nya funktioner och
säkerställer ett effektivt, rationaliserat arbetsflöde inom färghanteringen. Enheten efterlever också M1, vilket gör det möjligt för användarna att använda optiska vitmedel (OBA) i olika utskriftspapper.

Richard Garp, Försäljningsansvarig Storformat på Epson Sverige, kommenterar: "Vi förstår att färg är av avgörande betydelse för grafiska yrkespersoner. Vi erbjuder ILS30EP för att hjälpa användarna att säkerställa att de framställer exakta, förutsägbara och konsekventa råkopior och utskrifter om och om igen. Användarna kan också vara säkra på att deras provtrycksprocesser överensstämmer med den senaste utvecklingen inom globala ISO-utskriftsstandarder."

Skrivarkalibrering samt individuell mätning och certifiering av råkopior är en fullt automatiserad process som säkerställer framställning av korrekta råkopior. Detta möjliggör för användarna att förbättra sin produktivitet samt att svara snabbt på kundernas behov, samtidigt som man kan känna sig säker på resultatet. Skrivarna kan lämnas obevakade när de matar ut certifierade råkopior – till och med över natten – vilket gör att användarna kan maximera sin produktionseffektivitet och svara snabbt på kundernas behov.

Om SpectroProofer används tillsammans med särskilt avsedd provtrycksprogramvara från tredje part, kan varje enskild råkopia bära en tryckt etikett som anger den kalibreringsstatus och de inställningar som använts vid dess framställning. Samma data finns även tillgänglig digitalt för att tillhandahålla fasta och obestridliga bevis för att överenskomna specifikationer efterlevs.

Den automatiska kalibreringsfunktionen hos SpectroProofer med ILS30EP betyder att samtliga Stylus Pro-skrivare från Epson som utrustas med enheten kan koordineras över ett helt nationellt/globalt nätverk eller på kundens egen anläggning utan att färgexperter behöver närvara på plats. Som en ytterligare fördel kan arbetsledaren övervaka färgmätningsdatan samt statusen för fjärrskrivarna i centralt kvalitetskontrollsyfte. Samtidigt som färgkorrekta arbetsflöden bibehålls minskar Stylus Pro/ SpectroProofer-lösningen från Epson därför även tillverkningstiden för råkopior, minimerar fel samt sänker den totala provtryckskostnaden.

SpectroPhotometer ILS30EP finns att köpa från och med september 2014 som en del av SpectroProofer-paketet tillsammans med skrivarmodellerna Stylus Pro 4900, 7900 och 9900 från Epson. Alternativt erbjuds enheten till reducerat pris för redan installerade SpectroProofer-skrivare, där konfigurationen sker snabbt och enkelt. Befintliga användare av SpectroProofer med ILS20 kan enkelt uppgradera till den nya SpectroPhotometer ILS30EP på plats för att säkerställa att de även fortsatt efterlever branschens senaste färgstandarder.

Viktiga funktioner:

- SpectroPhotometer ILS30EP integreras med färgkalibrerings-, mät- och certifieringsinstrumentet SpectroProofer från Epson

- Kompatibel med skrivarna Stylus Pro 4900, 7900 och 9900 från Epson

- M1-efterlevnad gör det möjligt för användarna att styra användningen av optiska vitmedel (OBA) i olika utskriftspapper samt att efterleva branschens senaste utskriftsstandarder

- Använder X-Rite-färgteknik

- En fullt automatiserad mät - och valideringsprocess med slutet kretslopp sparar tid och reducerar fel

- Kan levereras som en del av ett SpectroProofer/skrivarpaket eller enkelt appliceras på redan installerade skrivare med SpectroProofer

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baserat i Amsterdam, är gruppens regionala huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Med cirka 1 594 anställda var försäljningen hos Epson Europe 1 583 miljoner EUR under räkenskapsåret 2010. http://www.epson.eu