Epson förutsägelser: wearables och smarta glasögon

Många bärbara enheter i dag lever inte upp till förväntningarna – speciellt Google Glass och Apple Watch har gjort många kunder besvikna.

Valerie Riffaud-Cangelosi, New Markets Development Manager på Epson tror att vi under 2017 kommer att se nya applikationer för wearables som återupplivar kravet på teknologi. Dock kommer den största innovationen och tillväxten ske inom företagsmarknaden. Här är vad vi kan förvänta oss under nästa år:

Utvecklare av Smarta glasögon har ett jobb att göra

Google kommer sannolikt att försöka bygga vidare på de värdefulla lärdommar de fått från sin första satsning på Google glasses på marknaden. Med tanke på dess framgång med programmet för ”glasögon på arbetsplatsen” bör företaget noggrant överväga målgruppen för sitt nästa wearable projekt för att tillfredsställa blivande teknikfans.

Microsoft HoloLens, smarta glasögon som levererar förstärkt verklighet via hologram är ett mycket bra förslag. Det är troligt att dess brister – så som batteritid och vikt – kommer att tas upp under året och göra att de kan göra come back och produceras i större skala.

Vi kan förvänta oss att konkurrensen kommer att vara akut 2017. Bärbara tekniktillverkare kommer att skapa innovativa produkter som erbjuder banbrytande och spännande fördelar för slutanvändaren. Frågan är, kommer man leverera enligt kundernas förväntningar?

Wearables på jobbet – professionellt till industriellt

Den snabbaste vägen för utvecklingen av wearables – bortsett från produkter skapade för fitness- och hälsoenheter, är produkter för företag.

En ökande andel företag för professionella tjänster och industrisektorn använder sig av wearable teknologi för att förstärka effektiviteten och korta ned processerna.

Inom en stor del olika sektorer, som t.ex. inom hälsovården, logistik, konst och underhållning använder man redan i dag förbättrade reality glasögon. De används för att ge en mer interaktiv kundservice, för att utbilda anställda och för att förbättra patienters behandlingskvalitet och omsorg. När fler och fler förfrågningar angående wearables kommer in förväntar vi oss se fler företag visa upp spännande användningsområden inom t.ex. industrin under nästa år. Det är där denna teknik kan få verkligt livsförändrande effekter.

Mjukvaruutvecklare driver användarfall för wearables

Hittills har de flesta smarta glasögonen som funnits på marknaden skapats för att leverera ett stort antal applikationer för användaren, med ett icke-specifikt syfte. Google Glasses, till exempel, är en öppen Android produkt utformad för att leverera ett antal olika applikationer från tredje part, såsom Evernote, Facebook och Twitter, baserat på användarens personliga preferenser. Hittills har hårdvarutillverkare förutbestämt hur wearables kommer att utvecklas, men nu har oberoende mjukvarutillverkare (ISV) tagit ledningen för att avgöra framtiden för wearables. Det är ingen slump att makten att bestämma över wearables framtid nu flyttats över till mjukvarutillverkare. ISV har en unik insikt i vad nästa fas för wearables kommer att bli. Dess nära relation med företag ger dem en djup förståelse för vad företag vill att tekniken skall klara av.

Som med all spetsteknologi, kommer trial and error att forma framtiden. ISV-företag och tillverkare av smarta accessoarer kommer att arbeta tillsammans för att utveckla nya applikationer för arbetsplatsen. Det är detta samarbete som formats genom krav och erfarenheter hos slutanvändaren, som kommer att forma den framtida utvecklingen av wearable teknologi.

Wearables kommer inte att ersätta andra enheter men kommer att bli ett nytt verktyg inom digital användning.

Precis som surfplattan var kompatibel med en smartphone, kommer wearables bli ett komplement och inte en ersättningsteknik för både konsumenter och företagsanvändare. Surfplattor, smart phones, PC och smart watches har alla sin plats. De används för olika syften och vid olika tillfällen under dagen. Allt eftersom antagandet att wearables likt smarta glasögon kommer att vinna mark kommer vi att se användare lyfta fram specifika uppgifter och behovet av dessa. Wearbles kommer att användas tillsammans med befintlig teknik och förstärka flerkanaliga, multi screening trender som sammanfattar den digitala världen i dag.

IoT och smarta glasögon samarbetar för att effektivisera affärsprocesser

Internet of Things (IoT) kommer att låta maskiner tala med varandra och arbeta smartare. Detta kommer att hjälpa till att driva större och mer uttänkta interaktioner mellan människa och maskin. När intelligensen som genereras av IoT-system och nätverk integreras med wearables som stödjer förbättrad verklighet, har teknologin en möjlighet att skapa smarta anställda människor. De kommer att ge människor möjligheter att lösa problem och förenkla arbeten genom att använda real-time information på språng.

IoT kommer att komma till sin rätt under de kommande månaderna. De håller på att tas upp av ett stort antal branscher, såsom inom tillverkning och hälsovård, och smarta glasögon är redo att stå i centrum för denna industriella utveckling. Att förstå begreppet att människan är som en del i ett system av maskiner är psykologiskt utmanande och logistiskt svårt. Men smarta glasögon tillåter människan att koppla in sig på ett IoT- nätverk, hands-free. Den typen av förbättrad verklighet innebär också att de kan integrera med världen omkring, men med ett extra digitalt lager för att göra dem ”smartare”. Fördelarna är uppenbara och med en allt snabbare utveckling av teknik, har det visat sig att innovationer hjälper människan att vara anmärkningsvärt anpassningsbar. Det är därför förutsägbart att fler och fler företag kommer att sätta smarta glasögon som kärnan i IoT-system för att effektivisera sin back-end- verksamhet och arbetstagare mer produktiva.