Epson belönas med EcoVadis Platinum för hållbarhet

Priset gör Epson till ett av de främsta teknikföretagen inom hållbarhet

Epson belönas med EcoVadis Platinum för hållbarhet

Epson belönas med EcoVadis Platinum för hållbarhet

Priset gör Epson till ett av de främsta teknikföretagen inom hållbarhet

– Epson Europe, 27 oktober 2020 –

Epson har belönats med Platinum-status för CSR av de oberoende granskarna EcoVadis [1] Platinum-klassificeringen upprättades år 2020 och anger att Epson rankades i gruppen med branschens främsta företag (1 % av företagen) [2] Epson upprätthöll Gold-klassificering under de tre föregående åren. Gold delas ut till de företag som ligger i den högsta gruppen  (top 5 %) av de utvärderade företagen.

Platinum-klassificeringen delades ut för att uppmärksamma Epsons globala initiativ på området för företagens sociala ansvar (corporate social responsibility, CSR). EcoVadis-bedömning är fokuserad på fyra teman: miljön, arbete och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Epson bedömdes som ”enastående” (högsta poäng) med avseende på miljön och fick dessutom höga poäng för hållbar upphandling, arbete och mänskliga rättigheter och etik, vilket innebar att företaget ett av de främsta inom branschen för tillverkning av datorer och kringutrustning (1 % av företagen).

Kazuyoshi Yamamoto, VD för Epson i Europa, säger: ”EcoVadis Platinum-certifiering ger våra kunder en försäkran om att Epson vidtar alla tillgängliga åtgärder för att uppnå hållbarhet över hela verksamheten. Hållbarhet är en del av vårt DNA och genomsyrar allt vi gör. Platinum-status innebär att våra kunder kan känna sig säkra på att varje del av vår verksamhet kontrolleras och certifieras av oberoende organisationer och att vi är helt engagerade i att uppfylla de högsta normerna för hållbarhet.”

EcoVadis tillhandahåller en oberoende, betrodd, gemensam plattform för utvärdering och bedömning av fler än 65 000 koncerner och företag i 200 branscher i 160 länder, med hjälp av CSR-bedömningskriterier som baseras på hållbarhetsnormerna från tusentals externa källor, t.ex. icke-statliga organisationer, fackföreningar, internationella organisationer, lokala myndigheter och granskningsorganisationer.

Epson strävar efter att utnyttja sin effektiva, kompakta och precisionsteknik för att driva innovationer på fyra områden, inklusive bläckstråleskrivare. Företaget anser att dess teknik kan bidra till att minska miljöpåverkan, öka produktiviteten och spela en viktig roll i att lösa samhällsproblem och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Epson strävar efter att uppnå social hållbarhet och publicerar information om sina miljöinitiativ, skapande av socialt värde, bolagsstyrning och andra CSR-aktiviteter i sin integrerade rapport och hållbarhetsrapport. Informationen publiceras också på sidorna för socialt ansvar på företagets webbplats.

Referenser

■ Epson CSR och miljö https://global.epson.com/SR/

Om Epson
Epson är ett globalt ledande teknikföretag som arbetar för att bli oumbärligt för samhället genom att sammanföra människor, saker och information via sin egenutvecklade effektiva och kompakta precisionsteknik. Företaget fokuserar på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik. Epson är stolt över sina bidrag till att förverkliga ett hållbart samhälle och dess pågående insatser för att förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling. Den världsomfattande Epson-koncernen, som leds av Seiko Epson Corporation i Japan, genererar årlig försäljning överstigande en triljon JPY.
 

www.global.epson.com/

 

 

[1] EcoVadis – en oberoende, betrodd och samarbetsplattform – bedömer företagens policyer och åtgärder, såväl som deras publicerade rapporter avseende miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. EcoVadis unika CSR-bedömningsmetod täcker fler än 200 upphandlingskategorier i 160 länder. Fler än 65 000 företag samarbetar med EcoVadis för att minska risker, stimulera innovation och skapa transparens och förtroende mellan handelspartner.

 

[2] Branschen för tillverkning av datorer och kringutrustning.