Epson ansluter sig till CSR Europe

Företaget bekräftar på nytt sitt engagemang för människa, planet och process

Epson ansluter sig till CSR Europe

Epson är stolta över att meddela att man har anslutit sig till CSR Europe som företagsmedlem, detta i syfte att stärka sitt engagemang för och sitt fokus på CSR ( Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar) globalt och i Europa. Detta sker vid en tidpunkt då CSR blir allt viktigare för företag i Europa, något som både Epson och CSR Europe är fast beslutna ska förbli ett fokus även framöver. Med tanke på Europas växande intresse för vikten av tredubbel vinst och EU-kommissionens kommande riktlinjer för icke-finansiella rapporter utfärdade i juni 2017 är detta dessutom en viktig tidpunkt för att förbättra samtalet och främja internationella framsteg inom CSR.

Epson tar sitt engagemang inom miljömässig hållbarhet på stort allvar, från att gradvis ha fasat ut freon under 90-talet till sitt aktuella mål att minska koldioxidutsläppen med 90 % över samtliga produkt- och tjänstelivscykler senast år 2050. Som ledande teknikleverantör med effektiva, kompakta och precisa tekniker inom bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik har Epson strävat efter att förbättra såväl sin egen miljöpåverkan som kundernas. Vidare ingår ett socialt ansvar och en hög standard inom hanteringen av leverantörskedjan internationellt som vitala delar i Epsons företagsfilosofi. Denna syftar kontinuerligt till att förbättra affärs- och arbetsprocesser i syfte att uppnå en framtid där människorna frigörs från repetitivt, manuellt arbete och kunderna kan dra nytta av innovativ, avancerad teknik genom högre produktivitet, precision och kreativitet.

”Vi anser att mer måste göras för att framhäva företagens ansvar över hela Europa. Därför är vi mycket glada över att ansluta oss till övriga 48 företagsmedlemmar inom CSR Europe, som alla står enade inför det gemensamma målet att främja principer, bästa praxis och standarder för CSR i Europa ”, säger Henning Ohlsson, CSR-chef för Epson Europe. Han tillägger: ”Tillsammans anser vi att vi kan skapa en mer hållbar framtid i Europa – och ett samhälle där människor åtnjuter en säker, produktiv och hälsosam livsstil”.

Stefan Crets, VD för CSR Europe, säger: ”Det faktum att man nu ansluter sig till en ledande hållbarhetsorganisation som CSR Europe demonstrerar Epsons engagemang för hållbarhet i Europa och globalt. Det ger möjlighet till ytterligare kontinuerliga förbättringar och gemensam kompetensutveckling. Dessutom möjliggör det ledarskapssamarbeten inom viktiga områden som definieras av FN:s mål för en hållbar utveckling, som utgör kärnan i CSR Europes företagsagenda.”

Epsons omfattande arv och dess kärnteknik vilar på en anda av japansk hantverk – kallat monozukuri. ”Det är tack vare detta och våra grundläggande tro på att utmärkt maskinvara är nyckeln till ett progressivt samhälle som gör att vi har kunnat föra ut innovativ men samtidigt hållbar teknik på marknaden”, tillägger Henning Ohlsson, chef för Epson Europe CSR. Han fortsätter: ”När vi tittar på branschens testresultat och jämför dessa med exempelvis våra bläckstråleskrivare, talar siffrorna för sig själva. Om företag gör valet att investera i teknik för bläckstråleutskrift kan de få upp till 99 % mindre avfall, inga ozongaser, 92 % mindre koldioxidutsläpp ,samt 96 % lägre energiförbrukning 1. Om vi sätter allt detta i sitt rätta sammanhang: Om alla företag skulle byta till bläckstråleutskrifter skulle tillräckligt med energi sparas för att försörja minst 507 000 hushåll över hela Europa 2.”

Om CSR Europe

CSR Europe är det ledande europeiska företagsnätverket för företagens sociala ansvar. Via dess nätverk bestående av  48 företagsmedlemmar och  42 nationella CSR-organisationer samlar över 10 000 företag och fungerar som en plattform för företag som vill främja en hållbar tillväxt och bidra positivt till samhället. Inom ramarna för sitt uppdrag att driva hållbarhetsagendan framåt överskrider CSR Europe Europas gränser och samarbetar med CSR-organisationer i andra regioner över hela världen. CSR Europe bygger vidare på sitt Enterprise 2020-initiativ genom sitt hållbara företagsutbyte, en inkubator för initiativ från olika intressenter som vill ta sig an FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling.

[1] Undersökningen utförd av BLI under 2015
[2] Siffror per Europeiskt land: Tyskland (170 000 hushåll). Storbritannien (60 000 hushåll). Frankrike (56 000 hushåll). Italien (95 000 hushåll). Spanien (24 000 hushåll). WE15 och Grekland (507 000 hushåll)