Epson presenterar forskning som visar displaystorlekens betydelse

Nya laserprojektorer för extremt korta avstånd understryker Epsons åtagande att alla elever har rätt till likvärdig utbildning

Epson presenterar forskning som visar displaystorlekens betydelse

Som en fortsättning på förra årets studie i USA meddelade Epson idag nya resultat från Radius globala marknadsundersökningar, som har utvärderat läsbarheten hos innehåll som visas på 70-tums displayer i genomsnittligt stora klassrum i Singapore och Storbritannien. Enligt undersökningarna fann mer än 50 procent av eleverna i respektive land att innehåll som visas på 70-tumsdisplayer var svårt att läsa. Mer än hälften av eleverna skrev ner minst ett objekt felaktigt från en 70-tumsdisplay.

I till exempel Storbritannien genomfördes studien med 119 elever i åldrarna 12-22 år, uppdelade i grupper om cirka 30. Eleverna ombads att läsa typiskt läromedelsinnehåll, inklusive diagram och text-baserad information, som visades på en storsäljande 70-tums platt bilddisplay i ett traditionellt 8,3 gånger 8,4 meter stort klassrum, och att sedan anteckna sex korta informationspunkter baserat på vad de sett. Liknande studier utfördes i ett normalstort klassrum i Singapore.

Undersökningens resultat stöder 4/6/8-regeln för rekommendationer gällande displaystorlek. Den här regeln är en mångårig informell riktlinje som vanligtvis används AV-integratorer och -installatörer för att bestämma rätt displaystorlek för olika miljöer, inklusive klassrum, konferensrum och stora lokaler. Se bilagan för mer information (185KB) PDF om undersökningarna och 4/6/8-regeln.

"När det gäller att välja den bästa displayen för just ditt klassrum är det viktigt att den är stor nog för att alla elever i rummet tydligt ska kunna se det som finns på den", säger Yasunori Ogawa, operativ chef för Epsons avdelning för visuella produkter. "Detta är absolut vitalt för varje elevs framgång. Den nya EB-710Ui och andra avancerade interaktiva display- och projektortekniker från Epson har utformats för utbildarinmatning och gör ljusstarka, samarbetsinriktade miljöer till verklighet."

Undersökningsresultaten meddelas samtidigt som Epson presenterar sin senaste generation projektorer för ultrakorta avstånd, som utformats för att förbättra kvaliteten på pedagogisk inlärning. Den nya EB-710Ui-laserprojektorn från Epson som kommer att lanseras globalt från slutet av oktober ger bättre synlighet i klassrummet för bilder i upp till 100 tums storlek. Förutom den stora bildstorleken ståtar EB-710Ui med 4 000 ANSI lumens ljusstyrka och WUXGA-upplösning, vilket gör att den kan användas för tillhandahålla utbildningsinnehåll på högsta nivå världen över. Dessutom har EB-710Ui en laserljuskälla som ger en jämn prestanda och som befriar kunderna från oro över lampbyten.

Epsons 3LCD-laserprojektorer för ultrakorta avstånd kan avläsas på InfoComm 2017äger rum i Orlando, USA, 14-16 juni. Se Epsons produkter i montrarna 1642 och W204B.

Se till din lokala Epson-webbplats för mer information om Epsons produkter.
http://global.epson.com/web_sites.html

* Notera att produktnamn och tillgänglighet varierar efter region.