Epson åtar sig att bli koldioxidnegativt och sluta använda underjordiska resurser senast 2050

Epson Europes nyutnämnde President Yoshiro Nagafusa välkomnar Epsons hållbarhetsfokuserade framtidsvision

Epson åtar sig att bli koldioxidnegativt och sluta använda underjordiska resurser senast 2050

Europa 8 juni 2021– Det globala teknikföretaget Epson har fastställt sin hållbarhetsfokuserade vision för framtiden, och åtar sig att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med 1,5 °C-scenariot senast 2030. Företaget kommer att gå med i RE100, ett globalt kollektiv med företag som åtar sig att använda 100 % förnybar el och strävar efter att nå denna milstolpe senast 2023. Epson har dessutom åtagit sig att bli koldioxidnegativt och fritt från underjordiska resurser senast 2050 och kommer att utfärda regelbundna rapporter om sina globala framsteg mot detta mål.

Ny Epson Europe Presidenten Yoshiro Nagafusa

Yoshiro Nagafusa, som utnämndes till President för Epson Europe den 1 april i år, kommenterar detta åtagande: ” Hos Epson strävar vi efter att driva och utveckla teknik på sätt som kan hjälpa till att stödja samhället med de föränderliga problem det ställs inför och det finns få frågor som är viktigare än klimatförändringen. Jag är särskilt stolt över att ta över denna ledningsroll för Epson Europe när vi går in i en ny fas för företaget. Jag ser fram emot att leda vår europeiska verksamhet i vårt arbete för att minska den inverkan Epsons produkter och tjänster och leveranskedjor har på miljön.”

Innan han utsågs till President var Yoshiro Nagafusa Senior Vice President för Epson Europe, med ansvar för att optimera infrastrukturen och försäljningsverksamheten i organisationens CISMEA-region. Yoshiro Nagafusa har haft ett antal ledande befattningar hos Epson i både Europa och över hela världen under mer än 30 år hos företaget.

Epson 25 Renewed och Environmental Vision 2050

Epson introducerade nyligen Epson 25 Renewed, en ny företagsvision för att driva företaget mot sina mål att uppnå hållbarhet och berika samhällen. Epsons starka hållbarhetsåtaganden och -resultat innebär redan att företaget rankas bland de tio främsta företagen så som uppmätts av branschens informationsleverantör IDC:s sustainability framework, med en rankning som är högre än genomsnittet för alla index som mätts. Epsons reviderade Environmental Vision 2050 förstärker dessa mål i takt med att företaget strävar efter att bli koldioxidnegativt och fritt från underjordiska resurser senast 2050. Detta uppnås via ett program för minskade koldioxidutsläpp, stängda resurskretslopp, begränsning av kundernas miljöpåverkan och utveckling av innovativ miljöteknik.

Torbjörn Thyrén, Epson, tillägger: ”Vår nya Environmental Vision 2050 och vårt nya medlemskap i RE100 är viktiga milstolpar för vårt företag. Denna förnyade vision är ett bevis på vart vi som företag har kommit hittills och vart vi fortfarande vill gå genom att upprätta ambitiösa och mätbara mål. Jag blir inspirerad av Epson-medarbetarnas engagemang i hela Europa för att förverkliga denna vision och jag har stort förtroende för vår förmåga att uppnå det tillsammans.”

RE100

Den 15 april meddelade Epson att företaget kommer att gå med i RE100, ett globalt kollektiv med stora och inflytelserika företag som engagerar sig till 100 % för förnybar energi. Epson gör snabba framsteg mot detta mål och tillkännagav den 26 mars 2021 att alla anläggningar i Nagano-prefekturen skulle övergå till 100 % förnybar el senast den 1 april 2021. Dessa nyheter följer efter den 16 mars tillkännagivande från Epson om att alla dess globala koncernanläggningar kommer att täcka sina elbehov med 100 % förnybara energikällor år 2023.

Slut

Om Epson

Som global teknikledare arbetar Epson för att tillsammans skapa hållbarhet och berika samhällen genom att utnyttja dess effektiva, kompakta och precisionsbaserade tekniker och digitala tekniker för att koppla samman människor, saker och information. Företaget fokuserar på att lösa samhällsfrågor genom innovationer inom hem- och kontorsutskrifter, kommersiella och industriella utskrifter, tillverkning, bild och livsstil. Epson kommer att bli koldioxidnegativa och eliminera användningen av uttömliga underjordiska resurser som olja och metall senast 2050. Den världsomfattande Epson-koncernen, som leds av Seiko Epson Corporation i Japan, genererar årligen en försäljning på cirka en biljon JPY.

global.epson.com/