Epson 25: hur vi gör våra produkter mer hållbara

Läs mer om vår företagsvision "Epson 25" och om vår långsiktiga syn på våra produkters design, utveckling och tillverkning

Epson 25: hur vi gör våra produkter mer hållbara

Epson 25: hur vi gör våra produkter mer hållbara

Kampen mot den globala uppvärmningen kräver att alla organisationer bidrar till allmännyttan. Teknisk innovation är Epsons styrka – vårt mångåriga intresse för monozukuri (en japansk filosofi som betyder "konsten att tillverka saker") och Sho Sho Sei-egenskaper (kompakta, precisa och energibesparande) har gjort det möjligt för oss att uppnå detta på ett ekonomiskt sätt.

Vårt engagemang för hållbar verksamhet tillsammans med dessa japanska principer är orsaken till att vi kunnat väva in ett miljöengagemang över hela vårt produktsortiment – och därigenom kan designa produkter som är både effektivare och mer kompetenta.

Våra bläckstråleskrivare i WorkForce Pro-serien har utvecklats med dessa kombinerade filosofier i centrum. Deras bläcksystem med hög kapacitet kräver färre byten av förbrukningsartiklar, vilket genererar upp till 94 % mindre avfall jämfört med konkurrerande laseralternativ och sänker energiförbrukningen med upp till 96 %. 1.

Det finns även stora fördelar för företag som är i behov av textiltryck. Våra digitala bläckutskrifter krymper tryckprocessen från upp till två månader till endast fjorton dagar. Till skillnad från traditionella, "analoga" textiltryck skriver digitala skrivare ut direkt på tyget. Detta betyder att inga plåtar behövs, vilket sänker förbrukningen av energi, vatten, bläck och kemikalier. Faktum är att tekniken använder upp till 75 % mindre elektricitet och vatten i samband med framställningen än traditionella metoder 2.

Det är heller inte bara vår bläckstråleteknik som är mer skonsam mot miljön. Denna omvandlingsapproach syns även i våra interaktiva projektorer. De sänker användarnas miljöpåverkan genom ett stort antal funktioner som minimerar energiförbrukningen, både i samband med bildprojicering och vid inaktivitet. Bland annat har den ett nytt läge för ljusoptimering som automatiskt justerar lampans ljusstyrka baserat på den projicerade bilden – vilket sänker energiförbrukningen med upp till hela 27 % utan att påverka bildens kvalitet.

Detta är bara några få exempel på hur vi visar vägen inom att bekämpa klimatförändringarna – men vi slutar inte där. Drivna av vår företagsvision Epson 25 har vi ett långsiktigt synsätt på våra produkters design, utveckling och tillverkning – detta i syfte att skapa en ny epok kännetecknad av människor, saker och information sammanförda genom effektiv, kompakt precisionsteknik.

Varje dag strävar vi efter att skapa produkter som är bättre för vår planet och bättre för våra användare. För människan som ras är det genom innovation, fantasi och skapande som vi bevarar planeten och ger vår barn en ljus framtid.

1Enligt BLI:s tester genomförda på Epsons uppdrag under två månader fram till och med april 2015 mot ett urval konkurrerande apparater. Mer information finns på www.epson.se/inkjetsaving

2Källa: Intern Epson-undersökning, 2015