En blandning av arbete hemma och på kontoret kräver bättre upplägg

En blandning av arbete hemma och på kontoret kräver bättre upplägg

Det verkar vara allt mer sannolikt att många företag kommer att införa en blandad eller hybridmodell för arbetet när pandemin är över. Den nya modellen kommer att ge medarbetare möjlighet att välja hur och var de arbetar och variera efter behov.  

 

Men även om många gillar de bekvämligheter och den flexibilitet som hemarbetet erbjuder är det inte en helt friktionsfri lösning. En undersökning som nyligen genomfördes av Epson visade att nästan en fjärdedel av medarbetarnas motivation har minskat sedan början av lockdow-perioden och ytterligare 45 % anser att deras motivation minskar ytterligare när hemarbetet fortsätter. Detta beror till viss del på brist på lämplig arbetsutrustning. Faktum är att 42 % av de som arbetar hemifrån säger att brist på lämplig utrustning har påverkat deras produktivitet.

 

Det innebär att om de anställda i framtiden får möjlighet att växla arbetsplats mellan kontoret och hemmet så måste både båda dessa ställen göra det möjligt för dem att arbeta på ett effektivt sätt. För att uppnå detta måste medarbetarna ha tillgång till de verktyg som krävs för att förbli lika motiverade och produktiva när de arbetar hemma som på kontoret.

 

Företagen kommer förstås inte att ha oändlig tillgång till pengar för att leverera utrustning och alla medarbetare behöver inte ha samma verktyg, så det är viktigt att överväga detta för enskilda fall.  I enlighet med det vi har fastställt varierar alltså behovet av utrustning. Vissa har inte rätt stol (38 %), andra vill ha en bättre bildskärm (26 %), mer än en fjärdedel säger att de behöver en ny skrivare och ytterligare 37 % behöver mer bläck eller toner.

 

Det kommer också att vara viktigt att förstå orsakerna till minskad motivation och produktivitet och att välja utrustning som åtgärdar bristerna. Nio av tio medarbetare svarar i undersökningen exempelvis att de skulle förvänta sig att den utrustning som levereras till dem är miljövänlig.

 

Våra EcoTank-skrivare är ett exempel på ett bra sätt för företag att enkelt tillgodose enskilda medarbetares behov. EcoTank-skrivarna har stora bläckbehållare som fylls på med bläckflaskor istället för patroner. Och de har redan från början tillräckligt mycket bläck för att skriva ut upp till 14 000 sidor 1, vilket sparar både tid och pengar eftersom det inte finns något behov av att ständigt byta bläckpatroner. Konfigurationen är enkel, påfyllningen är både kladdfri och lätthanterlig och de producerar stora mängder utskrifter i hög kvalitet

 

Om blandat arbete blir en ny permanent arbetsmodell måste båda alternativen vara lika gångbara. Och när detta görs på rätt sätt kommer det att räcka långt för att säkerställa en motiverad och produktiv personal.

 

Obs! Denna blogg är del av en serie redaktionellt och socialt medieinnehåll som har tagits fram av Epson. Den utforskar vanor och åsikter hos människor som arbetar hemifrån över hela Europa under pandemin. Den bygger på resultaten av en undersökning som utfördes av Epson i januari och februari 2021. 1 000 ägare av Epson-skrivare som arbetar hemifrån tillfrågades i 11 länder (Italien, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark). Annat innehåll finns på vår webbplats och i våra sociala mediekanaler

(1) Angiven bläckåtgång är uppskattningar som baseras på Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar, med testmönster enligt ISO/IEC 24712 eller 29103. Angiven bläckåtgång baseras INTE på ISO/IEC 24711 eller 20102. Angiven bläckåtgång kan variera beroende på bilderna som skrivs ut, den typ av papper som används, hur ofta utskrifter sker samt driftsmiljön och miljöförhållanden som exempelvis temperatur. I samband med den första skrivarinstallationen används en viss bläckmängd i syfte att fylla skrivarhuvudets munstycken. Av detta skäl blir utskriftskapaciteten hos den första, medföljande uppsättningen lägre.