Bildstorleken spelar roll: Varför utbildningsbranschen måste ta det på allvar

Projektorer och revolutionen inom bildstorlekar

Bildstorleken spelar roll: Varför utbildningsbranschen måste ta det på allvar

Visuell kommunikationsteknik – till exempel projektorer och platta bildskärmar – håller på att revolutionera hur utbildning levereras i skolor och på universitet genom det sätt på dagens elever tillgodogör sig information. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) minns eleverna 80 % av det visuella utbildningsmaterialet och 90 % av interaktiva lektioner, men endast 25 % av enkelriktade verbala lektioner. I takt med att det traditionella tillhandahållandet av utbildning minskar och digitaliseringen (mer tid som tillbringas inomhus och framför en skärm) ökar, så ökar även effekten på den mänskliga synen. Faktum är att antalet fall av myopi (närsynthet) har ökat dramatiskt bland hälften av ungdomarna i Europa – en dubblering av antalet för 50 år sedan.

Trots den etablerade kopplingen mellan dessa båda faktorer saknar dagens skolor emellertid en vital ingrediens i fråga om korrekt displayanvändning.

Det finns två alternativ när det gäller displayundervisning i skolor: platta bildskärmar och projektorer. Även om ett ökande antal skolor har börjat implementera platta bildskärmar på grund av marknadsuppfattningen att de är mer fördelaktiga, visar emellertid undersökningar att 58 % av eleverna inte kan avläsa en 70-tums platt bildskärm. Därför bör projektorerna få en mer framträdande plats bland beslutsfattare inom utbildning. Faktum är att projektorerna är ett mycket mer ansvarsfull och flexibelt val. Men trots att den globala interaktiva projektormarknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 27 % från 2016 till 2020, finns det fortfarande ingen bred europeisk lagstiftning. I stället förlitar sig utbildningsbranschen på allmänt erkända riktlinjer för hur den här tekniken bör användas i klassrummet för att säkerställa att den uppfyller sitt syfte.

Dagens projektorer är otroligt avancerade och arbetar inte bara med mycket hög kvalitet och ljusstyrka, utan omfattar även anslutningsmöjligheter som möjliggör BYOD-interaktion, interaktiv avkännings- och pekteknik, samt större projiceringar fria från förvrängningar. Dessutom är de mer bärbara och tar upp mycket mindre utrymme när de inte används, och bildytan kan döljas. Trots dessa fördelar finns det emellertid fortfarande potentiella risker – oavsett teknik – om standarderna för rummets storlek, antalet personer i klassrummet och bildstorleken inte implementeras korrekt. Det är vitalt att tekniska beslutsfattare genomdriver en väl genomtänkt strategi när de analyserar klassrumsbehoven i syfte att köpa in teknik som passar för ändamålet.

Som marknadsledande inom projektorer under de senaste 13 åren, och tack vare nära samarbeten med ett antal olika skolor och utbildningsinstitutioner, så vet Epson hur tydligheten i projicerad information och projicerade bilder i hela klassrummet påverkar utbildningsresultaten. Som ett led i våra CSR-ansträngningar flyttar Epson hela tiden fram gränserna i syfte att säkerställa att våra produkter verkligen uppfyller användarnas behov. Vi inser behovet av tydliga rekommendationer och samarbetar med våra partners för att säkerställa rätt bildstorlek för innehållet och se till att det inte är för litet, har en hög kvalitet och är klart synligt, samtidigt som vi beaktar synavståndet från bilden och ger alla samma möjlighet att engagera sig och dela information. Dagens inlärningsmetoder innebär inte längre att en enda person håller i en presentation inför en grupp elever. Istället presenterar eleverna inför andra elever och använder bildytor för att samarbeta inom ramarna för den större gruppen. Därför kräver klassrum en planeringsprocess som underlättar en korrekt teknisk integrering.

Trots att ingen allmän lagstiftning finns i nuläget, så finns det istället ett flertal riktlinjer som bör följas i syfte att möjliggöra en minimal påverkan på såväl inlärningskapacitet som studenternas syn.

Enligt de riktlinjer som anges av University of South Wales i sin rapport kallad "Riktlinjer för audiovisuella aspekter och undervisningsutrymmen" bör bildens nedre kant inte befinna sig lägre än 120 cm från golvet. Det minsta avståndet mellan den första rad en och bilden är två gånger bildhöjden. Minsta bildbredd bör vara densamma som avståndet mellan den närmaste åskådaren och bilden. Maximal horisontell och vertikal visningsvinkel anses vara 45 grader respektive 30 grader.

Dessutom finns även riktlinjer på plats för den typ av information som visas i klassrumssammanhang. Den allmänt accepterade 4-6-8-regeln baseras på rekommendationer från undersöknings- och regelverksorgan, och anger att den deltagare som sitter längst bort från bildytan i rummet bör sitta 4-6-8 gånger bildytans vertikala höjd, beroende vilken aktiviteten som utförs. "Passiv visning" (t.ex. videovisning) får vara mest avlägset, följt av "detaljerad visning" (t.ex. allmän avläsning av presentationer), samt "inspektionsvisning" (t.ex. liten text och kalkylbladsinnehåll), där den som sitter längst inte får befinna sig längre bort än fyra gånger bildens vertikala höjd.

Enligt Smart Cube-rapporten är det många faktorer som spelar in när bildstorleken ska fastställas, inklusive takhöjd, rummets längd och bredd, antalet personer i rummet och tillgänglig budget. Detta påverkar tydligt valet mellan att köpa in en platt bildskärm eller en projektorduk. Och även om det inte finns några allmänt erkända standarder för bildstorlek, endast riktlinjer, så går det inte att bestrida följande: Ju större bildyta, desto mer information registreras och förstås av klassrummets publik. Därför bör utbildningssektorn – i syfte att möjliggöra en maximal inlärningspotential och minsta hälsopåverkan – i större utsträckning välja projektorer framför platta bildskärmar. 

Det blir tydligt att bildstorleken faktiskt spelar roll – åtminstone när det gäller projektordukar.

Mer information finns på: www.epson.se/utbildning

1  Världshälsoorganisationen (WHO)

2 Nature.com 2015

3Epson-faktablad

4 TechNavio, 2016

5The Smart Cube, Epsons digitala displayer: Relativ bildstorlek i förhållande till avståndet,12 augusti 2016