Återförsäljare vill ha molnbaserade POS-system

14januari 2014 – Epson har genomfört en europeisk undersökning med oberoende återförsäljare inom små, medelstora och stora företag om deras syn på traditionella och molnbaserade POS-lösningar. En tredjedel av de svarande använder redan en molnbaserad POS-lösning medan de resterande 74 procenten planerar att inom en femårsperiod byta ut sin traditionella lösning mot en molnbaserad.

En av de främsta fördelarna med en molnbaserad POS-lösning är enligt 48 procent av de svarande minimeringen av driftstopp. Idag lägger en tredjedel av återförsäljarna upp till fyra värdefulla säljtimmar i veckan på att lösa driftstopp i sina POS-system som kan minskas med en molnbaserad lösning.

Rapporten visar även att 64 procent av de svarande ser mobiliteten som molnbaserad POS-lösningar ger som en framgångsfaktor då kundnöjdheten förhöjs genom kortare kötider och förbättrad personlig service.  

Den främsta risken som tre fjärdedelar av de svarande ser gäller säkerheten med att lagra data i molnet medan de svarande som redan implementerat en molnbaserad POS-lösning såg säkerheten som den minsta risken.

För att läsa rapporten i sin helhet, se de bifogade filerna.

Mer information om Epsons molnbaserade POS-lösningar finns här.

Meddelande till redaktören

Om Epson

Epson är ett ledande globalt företag vars produktsortiment omfattar allt från bläckstråleskrivare och skrivarsystem, 3LCD-projektorer och industriroboter till sensorer och andra mikroenheter. Epson strävar efter att överträffa den vision som kunder över hela världen har och tillhandahåller kundvärde utifrån kompakt och energisnål teknik med hög precision för både hem och företag samt handel och industri.

Epson-koncernen drivs av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har fler än 73 000 anställda i 94 företag världen över. Epson är stolt över sina fortgående satsningar på den globala miljön och de områden de verkar inom http://global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baserat i Amsterdam, är gruppens regionala huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Med cirka 1 655 anställda var försäljningen hos Epson Europe 1 540 miljoner EUR under räkenskapsåret 2012. http://www.epson.eu

Miljövision 2050  

http://eco.epson.com