3D-utskrifter gör tillverkningen lokal

Framtidens fabrik kommer att vara en gigantisk, mobil 3D-skrivare som förflyttas och skapar på begäran, enligt Europas arbetsstyrka

3D-utskrifter gör tillverkningen lokal

Konsumenternas behov förändras, och tillverkningsbranschen kommer att behöva anpassa sig. Det moderna landskapet kännetecknas av en efterfrågan med högt tempo, där gapet mellan konsumenternas önskemål och vad de köper minskar för varje dag, och där törsten efter personlig anpassning ökar.

I denna våg av teknisk utveckling utgör 3D-utskrifter ett kraftfullt verktyg för tillverkningsindustrin. Vi befinner oss i början på en revolution som leder till en framtid bestående av smartare fabriker, kortare leveranskedjor och lokaliserade svar på efterfrågan. Enligt en undersökning utförd av Epson kommer denna revolution inte att begränsas till snabba leveranser. I själva verket tror 65 procent av arbetsstyrkan inom europeisk tillverkningsindustri att den nya tekniken kommer att leda till en högre produktkvalitet.

Detta är ett av flera viktiga resultat baserade på Epsons efterforskningar som berör omvälvande tekniks förväntade effekt på europeiska nyckelsektorer under det kommande decenniet. Denna forskning grundades på intervjuer med 17 kunskapsledare vars hypoteser sedan testades mot uppfattningarna bland över 7 000 europeiska företagsledare och anställda.

Utskrift på begäran

I takt med att 3D-utskrifternas roll inom tillverkningsindustrin blir allt viktigare börjar vi närma oss ett landskap bestående av ytterst lokala och individuellt anpassade produkter. Tillverkningsindustrin drivs numera av en detaljhandelssektor som reagerar på den växande trenden med ”det du ser kan du också skriva ut” (WYSIWYP). Kunderna kan nu välja och anpassa objekt ända ner på detaljerad nivå, vilket ger ett alternativ till den traditionella modellen "köp det som erbjuds".

3D-utskrift utgör grundpelaren inom detta föränderliga detaljhandelslandskap, detta enligt futuristen Christopher Barnett. Och dess fördelar är inte begränsade till anpassningen av varor. Denna teknik gör det möjligt för oss att skriva ut objekt med flera delar på en gång, vilket förenklar komplexa leveranskedjor.

Kortare leveranskedjor

I branscher som omfattar allt från flyg till medicin kommer 3D-utskrifter att medföra avsevärda materialbesparingar, detta samtidigt som de erbjuder mer individuellt anpassad tillverkning och främjar etableringen av nya, branschöverskridande affärsekosystem. Samtidigt som traditionella fabriksmodeller även fortsatt kommer att spela en viktig roll, tror 57 procent av tillverkningspersonalen att produktionsanläggningarna överlag kommer att bli mer lokala.

I denna nya miljö tror experterna att fabrikerna kommer att utvecklas mot att bli enorma, mobila skrivare som förflyttas till den aktuella behovsplatsen, till exempel stadskärnor. Våra undersökningar visar att 65 procent av tillverkningspersonalen tror att detta kommer att resultera i produkter som skrivs ut på begäran istället för att masstillverkas.

Mycket av detta kan låta som avlägsna ambitioner, men det är redan verklighet inom tillverkningsbranschen. Epson har redan demonstrerat den iögonfallande potentialen hos textiltryck på begäran inom klädbranschen 1, och integrering av 3D-utskrifter inom sjukvård, tillverkning, produktdesign och andra branscher ger redan ger konkreta fördelar.

Möjliggöra lokala fördelar

3D-utskrifter utgör katalysatorn för en lokal revolution som 60 procent av tillverkningspersonalen anser kommer att göra det möjligt för tillverkningsindustrin att omlokalisera sig och lokalisera sina aktiviteter. I kombination med fabrikernas förmåga att fjärridentifiera behoven kommer produktionen att bli snabbare, billigare och mer kapabel att erbjuda den produktion på begäran som marknaden förväntar sig.

I slutändan tror 40 procent av de tillfrågade inom produktion att 3D-utskrifter kommer att leda till leveranskedjor som är både kortare, bättre och mer åtstramade. Anpassade tillverkningsprocesser kommer att revolutionera global produktion så som vi känner till den, och precis som med andra revolutioner av det här slaget är det vår förmåga att reagera på dem som avgör hur framgångsrika vi blir.  3D-utskrifter kommer att utgöra en positiv förändring för tillverkningen inom organisationer som är villiga att anpassa sig, och samtidigt medföra avsevärda fördelar för företaget, miljön och de samhällen där vi är verksamma.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: