TJÄNSTER HOS EPSON

Tjänster hos Epson

Epson strävar efter att erbjuda bättre produkter för en bättre framtid. En framtid som är snällare mot miljön och mer effektiv för alla. Det innebär att vi behöver de skickligaste medarbetarna, som delar vår passion och vår stolthet.

Enda sättet att åstadkomma det är att ge våra anställda utmanande, tillfredsställande och givande yrkesvägar. Med din hjälp kan vi fortsätta tänja på gränserna för vad som är möjligt med teknik och skapa en hållbar och intelligent värld för alla.

Hjälp med din ansökan

Lediga jobb

Lär känna oss

Vi är stolta över att många av våra medarbetare har upplevt långa och framgångsrika karriärer på Epson. Vissa har varit hos oss i mer än två decennier. Det är den kombinationen av kunskap och erfarenhet, tillsammans med ständigt fler medarbetare som bidrar med nya insikter från andra organisationer, som är nyckeln till vår framgång.

“Vi på Epson strävar alltid efter att överträffa förväntningarna. Vårt fokus ligger på att erbjuda våra kunder produkter och support av högsta möjliga kvalitet.”

Träffa några av våra medarbetare

 • En lönande upplevelse

  På Epson vet vi hur viktigt det är att våra medarbetare trivs på jobbet, och vi ser till att det är både tillfredsställande och givande att arbeta hos oss. Vi vet också att konkurrenskraftig lön och motiverande förmåner är avgörande för att attrahera och behålla de mest kompetenta personerna.

  Oavsett var du är baserad kan du förvänta dig att få ett attraktivt paket med löner och förmåner. Vi ser till att våra premiepaket är tillräckligt attraktiva för att locka de skickligaste personerna. Epson erbjuder olika anställningsförmåner som är anpassade till våra olika marknader. Anställda kan dessutom köpa Seiko- och Epson-produkter till nedsatt pris.

 • Jämställdhet

  Epson strävar efter likabehandling på arbetsplatsen och icke-diskriminerande procedurer och rutiner. Detta inbegriper alla former av diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, nationell härkomst, ursprung, medborgarskap, civilstånd, genetisk predisposition, ärftlig sjukdom eller andra skyddade egenskaper som omfattas av gällande lagstiftning.

Medarbetargranskningar och -bedömningar

Good Recruitment Campaign hjälper organisationer att jämföra sina nuvarande rekryteringsmetoder och blåsa nytt liv i sina strategier för att locka till sig rätt kandidat.

GRC

Vanliga frågor

 • Vad ska jag tänka på innan jag ansöker?

  Ta god tid på dig innan du ansöker till en tjänst. Fundera på om det är rätt jobb för dig och om du har de färdigheter och den erfarenhet som krävs. Är Epson rätt företag för dig och passar platsen dig? Har du laglig rätt att arbeta på platsen där tjänsten finns?

  Läs igenom jobbannonsen noga och fyll i dina uppgifter sanningsenligt och korrekt, eftersom de utgör grunden för urvals- och screeningsprocessen.

 • Vem kan jag kontakta om jag får problem med ansökningen?

  Kontakta e-talentlink@epson.eu om du får problem.

 • När får jag mer information om lönen?

  Vi är medvetna om att ersättningspaketet är en viktig aspekt av ditt beslut när du söker ett nytt jobb. Om din första ansökan går vidare blir du kontaktad av en medlem i HR- eller rekryteringsteamet för att diskutera dina löneanspråk.

 • Vilka förmåner erbjuds de anställda?

  Vårt förmånspaket varierar från land till land. Den HR-ansvariga eller rekryteringsspecialisten kan berätta mer om förmånerna i det aktuella landet.

 • Hur bör jag förbereda mig inför intervjun?

  Börja med ta reda på information om Epson. Läs om våra olika produktserier och globala kontor. Gå igenom ditt CV och läs noga igenom arbetsbeskrivningen inför den första intervjun.

  Inför den andra intervjun bör du vara beredd att ge konkreta exempel på din erfarenhet och detaljer om arbetsuppgifter och projekt du har jobbat med och hur du hanterade dem. Denna typ av intervju är vad som kallas en kompetensbaserad eller strukturerad evidensbaserad intervju. Du kan också få i uppdrag att göra en kompetensbaserad övning eller presentation. Rekryterings- eller HR-teamet ge dig all information du behöver inför intervjun.

 • Vad är en kompetensbaserad intervju?

  En kompetensbaserad intervju kan också kallas

  • situationsbaserad
  • beteendebaserad
  • strukturerad
  • evidensbaserad

  Kompetensbaserade intervjuer utgår från tanken att tidigare prestationer är den bästa indikatorn på framtida beteende. Du blir uppmanad att berätta om situationer som du har upplevt personligen och beskriva varje scenario i detalj för att demonstrera din kompetens för rollen.

 • Hur ska jag svara på kompetensbaserade intervjufrågor?

  Använd STAR-metoden:

  • Situation
  • Task (uppgift)
  • Action (åtgärd)
  • Resultat

  Situation/uppgift – beskriv den exakta situation du befann dig i eller den uppgift du behövde utföra. Situationen måste har inträffat tidigare och kan ha skett på en arbetsplats, under utbildning eller i volontärarbete.

  Åtgärd – beskriv den konkreta åtgärd du vidtog, inte vad du kunde eller borde ha gjort. Om du arbetade i teammiljö är det viktigt att beskriva din roll i teamet. Intervjuaren vill förstå vad du gjorde, inte vad teamet gjorde.

  Resultat – beskriv vad som hände. Klarade du målet? Om inte, vad lärde du dig på vägen?

 • Hur ska jag vara klädd på intervjun?

  Var välklädd. Epson tillämpar business-klädkod.

 • Vad behöver jag ta med till intervjun?

  Kom ihåg att ta med dina arbetstillstånd till den andra intervjun. Vi måste se originaldokumenten, som pass, nationell legitimation, komplett födelsebevis och liknande.

  Kontakta den HR-ansvariga eller rekryteringsspecialisten om du har frågor.

 • När kan jag förvänta mig att få svar från Epson efter intervjun?

  Det kan variera beroende på den aktuella tjänsten. Men eftersom vi värdesätter ditt intresse för Epson ser vi till att du alltid får detaljerad, specifik och konstruktiv feedback om din intervju.

Bekanta dig med våra produkter

 • Epson WorkForce Enterprise - speed is everything

  Epson
  WorkForce Enterprise
   

 • Bekanta dig med våra produkter

  Bildstorleken
  spelar roll
   

 • Bekanta dig med våra produkter

  Epson CeBIT 17 –
  Framtidens robotar
   

Kontakta oss

Läs mer om vad Epson gör och delta i aktiviteter och event.


Vänlig anmärkning till rekryteringsföretag

Vi har ett eget internt direktrekryteringsteam och anlitar därför bara i undantagsfall rekryteringsföretag. Epson Europe B.V. har en lista över prioriterade leverantörer vid permanenta, kontraktsbaserade och tidsbestämda rekryteringar i alla våra regioner. Vi har ingen skyldighet att betala för förmedling av kandidater, om inte rekryteringsföretaget har tecknat avtal med Epson Europe B.V. och fått i uppdrag av den relevanta rekryteringsspecialisten eller HR-ansvariga att bidra med förslag på sökande.

Vi ber dig därför vänligen att inte på spekulation kontakta våra HR- och rekryteringsteam och chefer i någon del av vår verksamhet.

Om du vill ansöka om att komma med på listan över prioriterade leverantörer kan du skicka en kort presentation av ditt företag till emear_resourcingpartners@epson.eu, med tydlig information om era specialiseringsområden och hur du tror att ditt företag kan hjälpa oss.